ZESTAWY SPORT
Wyszukaj w serwisie

Sport Expert

Pakiet zawiera koder 5-kanałowy oraz zestaw 5 czujników fizjologicznych z możliwością rejestracji w ruchu (bezprzewodowo). Dzięki takiej konfiguracji można rejestrować i kontrolować w czasie treningu, za pomocą metody biofeedback, oddech, puls, temperaturę, przewodność skóry, EMG.

Zestaw Expert to kompletny zestaw narzędzi do oceny oraz treningu (regulacji) reakcji fizjologicznych, takich jak: przewodność skóry (reakcja skórno-galwaniczna), temperatura, sEMG, oddech i HR\BVP.  Dostępne narzędzia umożliwiają szczegółową analizę danych i dostarczają bogatą dokumentację z sesji dla trenera i sportowca.
 
Oprogramowanie BioGraph Infiniti w zestawie Expert (Biofeedback sport)


Zestaw zawiera:

Koder:
ProComp 5
Oprogramowanie:
Biograph Infiniti
Physiology Suite
Czujniki:
Czujnik przewodności skóry SC
Czujnik temperatury
Czujnik EMG MyoScan-Pro
Czujnik BVP (pulsu)
Czujnik oddychania
Akcesoria:
Tele-Infiniti CF (Bluetooth)
Elektrody UniGel Triode lub Single (do wyboru)

Zestaw jest objęty roczną umową serwisową „Standard Start” i 2-letnią gwarancją.
Zestaw zawiera oprogramowanie Physiology Suite. Jest to zbiór 80 ekranów do analizy i treningu z wykorzystaniem takich paramentów jak: tętno z czujnika EKG lub BVP, elektromiografia (EMG), przewodność skóry, temperatura i oddech. W zestawie są dostępne wszystkie wymienione czujniki, oprócz EKG.
 
W pakiecie jest również skrypt do przeprowadzenia diagnozy reakcji organizmu na stres, np. podczas wykonywania zadania matematycznego. Po każdym zadaniu następuje faza odpoczynku, co pozwala trenerowi zaobserwoać zmianę rekacji fizjologicznych w sytuacji stresu i podczas odpoczynku. Diagnoza pozwoli dostosować treningi do danej osoby tak, aby skutecznie nauczyła się kontroli fizjologii w stresie czy tremie. Dodatkowo są dostępne ekrany do relaksacyi, np. oddechowej.

Zestaw jest wyposażony w łączność Bluetooth. Dzięki temu użytkownik może prowadzić treningi biofeedback w gabinecie lub na treningu sportowca, nawet do odległości 100 metrów.
 
Oprogramowanie jest otwarte, co umożliwia dodawanie własnego materiału treningowego (np. film, animacja, obrazy związane z dziedziną sportu osoby trenującej).
Zestaw Expert jest przeznaczony dla psychologów sportu, trenerów, którzy chcą zoptymalizować wydajność sportowca za pomocą treningu biofeedback.

Zestaw może byc wykorzystywany do:
  • obiektywnej oceny funkcji fizjologicznych sportowca: pulsu, oddechu, elektromiografii, przewodności skóry, temperatury;
  • nauki kontroli powyższych parametrów w stresie (trema);
  • nauki technik relaksacji, treningów oddechowych;
  • treningów biofeedback na sali treningowej – w odległości do 100 metrów.

Jest to system klasy medycznej, który można rozbudować np. o system EEG Suite do treningu EEG-biofeedback, system Reaction Time do testowania czasu reakcji, system Rehab Suite (zobacz opis dostępnych programów).