ZESTAWY HRV BIOFEEDBACK
Wyszukaj w serwisie

HRV Biofeedback Expert

Zestaw HRV Expert dodatkowo daje możliwość rejestrowania wszystkich parametrów fizjologii obwodowej z jednoczesnym pomiarem HRV. 


Zestaw HRV Expert jest wyposażony w komplet uniwersalnych narzędzi do prowadzenia treningu Biofeedback obejmującego pomiar parametrów fizjologicznych, takich jak oddech, temperatura, tętno, przewodność skóry, poszerzonego o analizę danych HRV.

Zestaw HRV Expert
Zestaw HRV Expert obejmuje:
Koder:
ProComp Infiniti
Oprogramowanie:
Biograph Infiniti
Physiology Suite
Czujniki:
Czujnik oddechowy RESP 
Czujnik HRV/BVP
Czujnik przewodności skóry SC
Czujnik temperatury TEMP

Zestaw jest objęty roczną umową serwisową „Standard Start” i 2-letnią gwarancją.
Zestaw przeznaczony jest dla osób, które w swojej praktyce zawodowej lub badaniach naukowych
chcą prowadzić treningi biofeedback z zastosowaniem analizy zmienności rytmu serca.

Trening HRV Biofeedback może wpływać na:
  • opanowanie stanów napięcia ogólnego i nerwowości,
  • zmniejszenie napięcia towarzyszącego nadciśnieniu,
  • zmniejszenie ogólnego poziomu lęku,
  • naukę kontroli różnych funkcji fizjologicznych poprzez biofeedback, 
  • poprawę standardu życia, np. u pacjentów z chorobami serca,
  • zmniejszenie objawów dusznicy czy arytmii.