ZESTAWY HRV BIOFEEDBACK
Wyszukaj w serwisie

HRV Biofeedback Expert Plus

Zestaw HRV Expert Plus zawiera wszystko, co jest potrzebne do uzyskania pełnego obrazu parametrów psychofizjologicznych.

Zestaw HRV Expert Plus jest wyposażony w komplet najbardziej uniwersalnych narzędzi do prowadzenia treningu biofeedback obejmującego pomiar wszystkich parametrów fizjologicznych (oddech, temperatura, tętno, EKG, przewodność skóry) wraz z analizą danych HRV.
W odróżnieniu od zestawu Expert możemy monitorować i trenować oddech z przepony i klatki piersiowej.

Zestaw HRV Expert Plus

 
Zestaw HRV Expert Plus obejmuje:

Koder:
ProComp Infiniti

Oprogramowanie:
Biograph Infiniti
CardioPro Infiniti Suite
Physiology Suite

Czujniki:
Czujnik oddechowy RESP 
Czujnik HRV/BVP
Czujnik przewodności skóry SC
Czujnik temperatury TEMP
Czujnik EKG z zestawem elektrod Unigel

Zestaw jest objęty roczną umową serwisową „Standard Start” i 2-letnią gwarancją.
Zestaw przeznaczony jest dla osób, które w swojej praktyce zawodowej lub badaniach naukowych
chcą prowadzić treningi biofeedback z zastosowaniem analizy zmienności rytmu serca.

Trening HRV Biofeedback może wpływać na:
  • opanowanie stanów napięcia ogólnego i nerwowości,
  • zmniejszenie napięcia towarzyszącego nadciśnieniu,
  • zmniejszenie ogólnego poziomu lęku,
  • naukę kontroli różnych funkcji fizjologicznych poprzez biofeedback, 
  • poprawę standardu życia, np. u pacjentów z chorobami serca,
  • zmniejszenie objawów dusznicy czy arytmii.