ZESTAWY DO TERAPII
Wyszukaj w serwisie

Trening słuchowy połączony z treningiem sensomotorycznym

Zestaw obejmujący połączenie metod i narzędzi stosowanych w Metodzie Warnkego i Sensomotoryce.

Zestaw rekomendowany jest do pracy z osobami:
  • mającymi trudności w nauce czytania i pisania
  • z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
  • z problemami ze zręcznością i utrzymaniem równowagi
  • z problemami z koordynacją wzrokowo-ruchową
  • wymagającymi wzmocnienia siły mięśni
Składowe zestawu:
  • deska równoważna – kołyska bez punktu zatrzymania (wieloosiowe ćwiczenia równowagi, napięcia mięśniowego)
  • drewniany walec (trening równowagi, propriocepcji w pozycji stojącej, siedzącej oraz w ruchu)
  • Brain-Boy Universal (trening funkcji podstawowych metodą Warnkego)
  • drążek do balansowania (diagnoza i trening koordynacji oko-ręka)
  • test i trening selektywności percepcji słuchowej WWTT (weryfikacja i trening umiejętności niezbędnych do bezbłędnego rozróżniania głosek zwarto-wybuchowych)

Ćwiczenia, które możesz włączyć do terapii:

Dziecko ćwiczy z Brain-Boy Universal siedząc lub stojąc jednocześnie na desce równoważnej – podczas treningu dziecko pracuje między innymi nad wzmocnieniem mięśni utrzymujących postawę (posturalnych), otrzymuje szereg informacji zwrotnych o położeniu swojego ciała w przestrzeni. Rytmiczny ruch pozwala dziecku lepiej zorganizować się, skupić na zadaniu słuchowym z.  Brain-Boy Universal.

Sensomotoryczne ćwiczenia jako przygotowanie do treningu słuchowego z Brain-Boy Universal lub treningu z WWTT

Wykorzystanie ćwiczeń sensomotorycznych (np. na macie, kołysce, walcu, z drążkiem do balansowania) przed treningiem słuchowym lub pomiędzy ćwiczeniami słuchowymi. Praca z ogólnym napięciem mięśniowym, koordynacją wzrokowo-ruchową, stanowi przygotowanie do dalszych ćwiczeń. Wykonywanie tych ćwiczeń przekłada się na lepszą kontrolę mięśni jamy ustnej a tym samym mowę i pracę dziecka podczas treningu słuchowego z Brain-Boy Universal czy logopedycznego z WWTT.

Masz pytania? Skontaktuj się z działem handlowym!
WYPEŁNIJ FORMULARZ