ZESTAWY DO TERAPII
Wyszukaj w serwisie

Trening sensomotoryczny z treningiem równowagi

Zestaw narzędzi z Sensomotoryki umożliwiający pracę z niezintegrowanymi odruchami wczesnodziecięcymi. 

Zestaw rekomendowany jest do pracy z osobami:
 • mającymi trudności szkolne
 • z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyspraksją
 • z zespołem Aspergera
 • z nadpobudliwością psychoruchową
 • z zaburzeniami koncentracji uwagi i/lub zaburzeniami koordynacji
 • z dysfunkcjami ruchowymi i percepcyjnymi
 • o obniżonej sprawności percepcji wzrokowej i słuchowej.
Składowe zestawu:
 • MediBalance Pro (diagnoza, trening równowagi i postawy ciała w przestrzeni)
 • deska równoważna – kołyska bez punktu zatrzymania (wieloosiowe ćwiczenia równowagi)
 • obręcz z kulkami – (trening percepcji wzrokowej, słuchowej i dotykowej oraz planowania ruchu)
 • deska na kółkach – deskorolka (trening równowagi, koordynacji ruchowej, planowania ruchu i orientacji przestrzennej)
 • walec drewniany twardy (trening równowagi, propriocepcji w pozycji stojącej, siedzącej oraz w ruchu)
 • pulpit z lustrem do ćwiczeń grafomotorycznych (trening wspomagania zdolności wizualno-motorycznych oraz planowania ruchu)
 • leżąca ósemka (ćwiczenia funkcji motorycznych, koordynacji oraz współpracy między obiema półkulami mózgu)
Przykład zastosowania

Przykład 1
Nieprawidłowy rozwój sensomotoryczny dziecka powoduje, że ma ono trudności w opanowaniu podstawowych technik szkolnych. Trening przed wykonywaniem np. zadań umysłowych możemy rozpocząć od wsparcia funkcji wzrokowych (ćwiczenia za pomocą leżącej ósemki, obręczy z kulkami). Za pomocą tych narzędzi pracujemy nad wszystkimi mięśniami wzrokowymi odpowiedzialnymi za prawidłowe widzenia, spostrzeganie. Ćwiczenia stanowią świetne przygotowanie do nauki czytania, koncentracji na tekście.
Do terapii w dalszym etapie możemy włączyć pulpit grafomotoryczny – rozwijający umiejętność korekty motorycznej w zadaniach grafomotorycznych, pomagający w nauce orientacji w przestrzeni oraz kształtowaniu takich pojęć jak oś symetrii, odzwierciedlenie, odbicie lustrzane.

Przykład 2
Praca nad problemami grafomotorycznymi powinna być rozpoczęta od pracy nad równowagą-  utrzymaniem prawidłowej pozycji ciała. Narzędziami, które mogą być wykorzystane do tego celu jest specjalna platforma MediBalance Pro (do diagnozy, treningu równowagi i postawy ciała w przestrzeni). Osoba ćwicząca ma możliwość śledzenia na bieżąco ułożenia swojego ciała dzięki wizualnej informacji zwrotnej jaką widzi na ekranie przed sobą. Praca z platformą pozwala na dużą elastyczność w doborze ćwiczeń i dostosowaniu ich do aktualnych umiejętności ćwiczącego.
Do treningu terapeuta może również włączyć pracę na twardym drewnianym walcu (wymuszającym prawidłową postawę i jej ciągłą korektę podczas ćwiczenia) czy pulpicie grafomotorycznym

Masz pytania? Skontaktuj się z działem handlowym!
WYPEŁNIJ FORMULARZ