tel. (71) 336 10 36, 693-396-774
fax. (71) 757 51 16
e-mail: centrum@biomed.org.pl

ZESTAWY DO TERAPII
Wyszukaj w serwisie

Zestaw do nauki czytania i pisania

Zestaw przeznaczony jest dla specjalistów pracujących z dziećmi z trudnościami w uczeniu się.

Zestaw umożliwia trening lateralizowanego czytania (pozwalający na polepszenie oraz trenowanie współpracy pomiędzy półkulami mózgowymi), przeznaczony jest dla specjalistów pracujących z dziećmi z trudnościami w uczeniu się.
Narzędzia stanowiące ten zestaw zostały skomponowane na bazie pracy z Metodą Warnkego, która jest kompleksową metodą diagnozy i terapii, wykorzystującą oddziaływanie wielokierunkowe, w celu usprawnienia funkcji wzrokowych, słuchowych ale także motorycznych. Ukierunkowana jest na poprawę funkcji, które odpowiadają za naukę czytania i pisania. Metoda opiera się na pracy z użyciem wysokiej klasy narzędzi służących do diagnostyki i treningu centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego, zaburzeń przetwarzania spostrzeżeń w obszarze wzroku i zdolności motorycznych, automatyzacji koordynacji półkul mózgowych oraz rozwoju i automatyzacji „wzrokowego języka”.

Ćwiczenia zalecane są w przypadku problemów związanych z:
  • umiejętnością czytania i pisania (rozumienie pojedynczych wyrazów; właściwe rozpoznawanie sylab i dźwięków; prawidłowe rozróżnianie wysokości dźwięków; właściwe uporządkowanie tonów; szybkość oddzielnego spostrzegania; ustalanie kolejności między bodźcami; rozpoznanie czasu trwania danego dźwięku)
  • prawidłowym liczeniem
  • koncentracją i utrzymywaniem uwagi, nauką np. języków obcych.
W skład zestawu wchodzi: