ZAUFALI NAM

Wyszukaj w serwisie
Metody oraz systemy diagnostyczno- terapeutyczne Biomed wspierają pracę specjalistów  w całej Polsce.
Wśród naszych klientów są uczelnie wyższe, instytuty badawcze, szkoły, poradnie, kliniki, szpitale, gabinety psychologiczne, stowarzyszenia i fundacje, firmy oraz osoby prywatne.
 
DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE!
             Referencje Biomed Neurotechnologie
OPINIE O WSPÓŁPRACY I REKOMENDACJE APARATURY BIOMED
 
 • ‘’…Sprzęt wprowadzany na rynek polski przez firmę Biomed jest bardzo przydatny zarówno w aspekcie jego wykorzystania naukowego, jak i praktycznego diagnostyczno- rehabilitacyjnego w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością.’’
Dr hab. Inż. Jolanta Zielińska prof. UP
Kierownik Katedry Zastosowań Techniki w Diagnozie i Terapii
Osób z Niepełnosprawnością Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Kraków

 
 • ‘’O wyborze rozwiązań zaproponowanych przez Biomed, zdecydowało przede wszystkim zaawansowanie technologiczne aparatury, zgodność z aktualną wiedzą a także jej rozbudowana funkcjonalność. Wiedza i doświadczenie konsultantów firmy Biomed pozwoliły na skuteczne wdrożenie zakupionej aparatury. Firma Biomed dała się poznać jako rzetelny partner dobrze wywiązujący się z przyjętych zobowiązań i potrafiący dostosować się i odpowiadać na potrzeby klienta. Polecam firmę Biomed wszystkim zainteresowanym pragnącym wdrażać innowacyjne rozwiązania.’’
Dr Anna Rasmus
właściciel- terapeuta, Centrum Neurotherapeutica, Bydgoszcz
 
 • ‘’Firma Biomed dobrze wywiązała się z przyjętych zobowiązań. O wyborze systemu Mitsar zaproponowanego przez Biomed zdecydowało przede wszystkim to, że system pracuje zgodnie
  z aktualną wiedzą w dziedzinie ilościowego EEG, zaawansowanie technologiczne aparatury a także jej rozbudowana funkcjonalność w tym możliwość odwołania się do  normatywnej bazy danych HBI. Wiedza i doświadczenie konsultantów firmy Biomed pozwoliły na skuteczne wdrożenie zakupionej aparatury. Polecam firmę Biomed  jako doświadczonego i odpowiedzialnego partnera.’’
Mgr Henryk Kaźmierczak
pedagog specjalny, neuroterapeuta, Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutyczne RAF-MED, Wolsztyn
 
 • ‘’MediBalance to doskonałe uzupełnienie terapii biofeedback oraz Metody Warnkego, dlatego pracę na tym urządzeniu polecam wszystkim pedagogom, którzy nie boją się innowacji w swojej pracy terapeutycznej’’.
Mgr inż. Anna Konieczka
dyrektor MOW w Bielicach


Biomed Neurotechnologie
 
CZY WARTO WYBRAĆ SZKOLENIA BIOMED?
 
 • "Miałam wielką przyjemność uczestniczyć w kilku szkoleniach organizowanych przez firmę Biomed. Niewątpliwym walorem szkoleń dotyczących metody Biofeedback  jest łączenie dużej „dawki” wiedzy merytorycznej z warsztatem praktycznym. Zaletą firmy Biomed jest aktywne poszukiwanie najlepszych rozwiązań wspierających działania terapeutyczne zarówno na poziomie teoretycznym jak i praktycznym. Myślę tu o nowych metodach diagnostycznych w dziedzinie neuroobrazowania (QEEG). Nadzwyczajny profesjonalizm kadry szkoleniowej oraz administracyjnej pozwolił na szybkie, sprawne i terminowe załatwianie formalności - na każdym etapie kontaktu z firmą. Materiały szkoleniowe, atmosfera oraz otwartość na współpracę, czynią moim zdaniem firmę Biomed liderem na rynku wysokospecjalistycznych szkoleń zarówno w dziedzinie biofeedback jak i diagnostyki i terapii dysleksji. Niezwykłym pozostaje fakt, że intensywność kontaktu i zaangażowania jest utrzymywana także po zakończeniu procesu handlowo- szkoleniowego. Relacja z klientem jest tak szczególna, że życzyłabym sobie takiego zaangażowania również w innych relacjach."
Mgr Karolina Zienkiewicz
pedagog, terapeuta terapii biofeedback, Wrocław
 
 • ‘’Uważam, że szkolenie ‘’EEG dla neuroterapeutów’’ jest wartościową formą doskonalenia zawodowego. Dostarcza niezbędnej podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz poszerza praktyczne umiejętności. Szczególnie cennym aspektem szkolenia jest możliwość skorzystania z wiedzy i umiejętności specjalistów praktyków.’’
Agnieszka Wentrych
psycholog, terapeuta EEG-Biofeedback, Kraków
 
 • '’Szkolenie przeprowadzone zostało z wykorzystaniem wielu metod praktycznych, przekazana została aktualna wiedza na temat neurotreningów, sposobów aktywnego motywowania do nauki Polecamy szkolenie dla nauczycieli chcących poszerzyć swoje horyzonty i prowadzić lekcje z wiedzą na temat pracy mózgu swoich uczniów.’’
Danuta Wantuła
dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie

 
 • '’… Nasi pracownicy uczestniczyli w kilkunastu warsztatach doskonalących ich umiejętności zawodowe. Specjalistyczny sprzęt, którym dysponujemy jest także wynikiem obopólnej współpracy. Poziom naszej satysfakcji i sympatii jest wprost proporcjonalny do otrzymanego z Biomed profesjonalizmu i pomocy nie tylko na biznesowym, ale czasem czysto ludzkim poziomie. Setki zadowolonych pacjentów i tysiące ich uśmiechów przemawiają także w naszym imieniu’’
Zespół Cerebris, Garwolin

CZY TERAPIA W CENTRUM BIOMED JEST EFEKTYWNA?
 
 • ‘’Systematyczna blisko roczna praca z moim synem Michałem nauki czytania metodą Warnkego wraz z zestawem ćwiczeń dodatkowych, które wykonywał konsekwentnie w domu, przyniosła świetne rezultaty. Michał zaczął sam z siebie czytać regularnie książki, które go interesują a pani od polskiego mówi, że nastąpiła prawdziwa rewolucja w jakości pracy Michała. Michał jeszcze w klasie czwartej, tylko w pierwszym jej semestrze miał 23 uwagi, a teraz przyniósł pierwszy raz świadectwo z czerwono-białym paskiem, wzorowym zachowaniem i średnią 5.0. Dziękuję zespołowi Biomed za systematyczną pracę z Michałem a w szczególności Pani Joasi za cierpliwość i konsekwentną pracę z Michałem.’’
Piotr Walendowski, rodzic


     Efektywność metod terapeutycznych BIomed
CZY METODY TERAPEUTYCZNE POPULARYZOWANE PRZEZ BIOMED SĄ EFEKTYWNE?

 • "Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach korzystają z terapii słuchowej Metodą Warnkego od stycznia 2016. Z treningu korzystali uczniowie z klas 4-6 Szkoły Podstawowej oraz uczennica Gimnazjum. Pierwszym sygnałem, jeszcze w trakcie trwania 5-cio tygodniowego cyklu treningowego była informacja od nauczycieli, którzy zaobserwowali lepszą koncentrację uczniów podczas lekcji. Sami uczniowie, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami zauważyli, że więcej informacji zapamiętują z lekcji, mniej czasu zajmuje im powtórzenie wiadomości w domu.’’
Dorota Brożek
pedagog terapeuta, Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach
 
 • ‘’Po zastosowaniu ćwiczeń z zakresu sensomotoryki, dzieci płynniej, szybciej pisały i czytały oraz lepiej radziły sobie z obowiązkami szkolnymi oraz ze swoimi emocjami i lękami, a dzieci agresywne i nadpobudliwe stawały się bardziej zrównoważone.’’
Mgr Iwona Garcarz
psycholog, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta sensomotoryki i SI ‘’Synergia’’ Gliwice

O NAS - zobacz więcej

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

     Akademia Górniczo-Hutnicza
  Dostawa urządzenia medycznego do badania EEG i QEEG
 
  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  Utworzenie i wyposażenie laboratorium badań eksperymentalnych biofeedback
 
  Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w  Katowicach
  Dostawa aparatury naukowo-badawczej
 
  Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Moduł do wielokanałowej rejestracji i wzmocnienia
 
  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego 
  w Gdańsku

  Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu: "Silna i Odporna Kadra
  Olimpijska: terapeuta biofeedback - kurs zaawansowany"
 
  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
  System do neuropsychofizjologicznych badań zaburzeń nastroju w  ramach
   projektu "Depresja-mechanizmy - terapia"
 
  Instytut Innowacji i Biznesu Magdalena Gołdzińska
  Przeprowadzenie szkolenia Biofeedback I stopnia w ramach projektu
  "Promień Nadziei - nowoczesny program rozwoju szkolnictwa specjalnego''
 
  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu:
  Dostawa systemu do QEEG/EEG/ERP wraz z bazą normatywną QEEG
  dla populacji europejskiej i amerykańskiej oraz aparatem do biofeedback
 
  Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II:
  Dostawa aparatury do badań psychofizjologicznych
 
  Kompania Piwowarska S.A.:
  Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu EEG-Biofeedback
  Wykłady, testy, trening w ramach projektu "Kompleksowy program rozwoju kadr
  Kompanii Piwowarskiej"
 
  NAVITA Rehabilitacja Sp. z o.o.
  Politechnika Gdańska
  Sprzęt i oprogramowanie do biopomiarów
 
  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową
  z siedzibą w Rzeszowie

  Szkolenia w zakresie Metody Terapii Biofeedback w ramach projektu
  "Nowatorskie metody pracy z dzieckiem z ADHD"
 
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Dostawa aparatury EEG/QEEG
 
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Zestaw aparatury do treningu funkcji poznawczych
 
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  Dostawa zestawu aparatury do EEG-Biofeedback
 
  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie:
  Dostawa, zamontowanie, zainstalowanie i rozruch
  urządzeń badawczo - naukowych i dydaktycznych,
  Dostawa wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem z systemu badań
  pracy mózgu metodą EEG - kompletne stanowisko do badań sygnału mózgu
 
  Uniwersytet Śląski:
  Zakup i wdrożenie do działania zestawu aparatury do rejestracji i treningu
  metodą biofeedback
 
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu:
  Dostawa aparatury do terapii i treningu biofeedback
 
  Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie 
  System pomiarowy rejestrujący sygnał EEG i inne wybrane sygnały
  psychofozjologiczne
 
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Dostawa aparatury biofeedback do badań w zakresie ergonomii
 
  Uniwersytet Wrocławski Wydział Psychologii
  Dostawa aparatury biofeedback w celu prowadzenia na niej badań w jednym
  z wrocławskich szpitali
 
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa
  Wydział Psychologii
  
  Dostawa aparatury biofeedback do nowo powstałego laboratorium
 
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa
  Instytut Ekologii i Bioetyki 

  Dostawa apartury biofeedback do prezentacji studentom na wykładach
 
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 
  Dostawa aparatury do metody Warnke
 
  Akademia Muzyczna w Gdańsku 
  Dostawa aparatury biofeedback do badań naukowych
 
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 
  Dostawa apartury Biofeedback oraz EEG/ QEEG/ ERP
 
  Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
  Dostawa aparatury biofeedback
 
  Uniwersytet Rzeszowski - Wydział Medyczny 
  Dostawa aparatury medycznej do nowo powstałego
  kompleksu naukowo - dydaktycznego
 
   Warszawski Uniwersytet Medyczny
   Dostawa aparatury biofeedback