Zastosowanie EyeTrackingu w terapii

Wyszukaj w serwisie
Eye tracking to metoda, w której wykorzystuje się urządzenie zwane eye trackerem do śledzenia ruchów gałki ocznej osoby badanej.
Znajduje zastosowanie w terapii: ADHD, dysleksji, udarach, urazach, zaburzeniach ze spektrum autyzmu, porażeniu mózgowym, stwardnieniu zanikowym bocznym i rozsianym, niepełnosprawności ruchowej i intelektualnej, problemach komunikacyjnych, zaniku mięśni, uszkodzeniach rdzenia, Zespole Retta, a także wśród osób niepełnosprawnych w celu sterowania aplikacjami i posługiwania się komputerem za pomocą wzroku.

Dzięki tej nowoczesnej metodzie mamy możliwość sprawdzenia jak ludzie postrzegają i przetwarzają informację wzrokową. Eye tracking stacjonarny umożliwia również badanie interakcji człowieka z komputerem. Badanie odbywa się za pomocą systemu pomiarowego podłączonego do komputera stacjonarnego bądź przenośnego. 
 
   
 
System EyeGaze, stosowany w terapii, łączy w sobie dobrej jakości urządzenie do śledzenia ruchów gałek ocznych z oprogramowaniem treningowym, obejmującym różne zestawy gier treningowych.