ZAKRES USŁUG

Wyszukaj w serwisie

Aparatura do terapii psychologicznych – serwis


Wdrażamy i popularyzujemy nowe metody terapii psychologicznych, wykorzystujące zaawansowane technologiczne systemy diagnostyczno-terapeutyczne. Posiadamy aparaturę pozwalającą na badanie pracy mózgu oraz szczegółową diagnostykę różnych zaburzeń, w tym wykrywanie dysleksji czy diagnozę ADHD. Zajmujemy się dystrybucją tej aparatury oraz jej serwisem.

Wykonujemy przeglądy serwisowe zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych. Ustawa nakłada na dystrybutora obowiązek serwisowania, a na osoby wykorzystujące wyrób medyczny obowiązek dokumentowania wszystkich przeprowadzonych i planowanych działań serwisowych w odniesieniu do posiadanej aparatury medycznej.
Oferujemy różne warianty opieki serwisowej dostosowane do aparatury zakupionej w firmie Biomed:
  • Brain-Boy Universal (BBU);
  • Brain-Boy Professional (BUP);
  • Audio4Lab (Alpha Trainer);
  • ProComp2, ProComp5, ProComp Infinit, Flex Comp (tj.aparatura biofeedback);
  • QEEG (system firmy Mitsar);
  • RehaCom.

Zwrot lub naprawa
Przed wysłaniem produktu do naprawy prosimy o kontakt z naszym działem serwisowym, jak również dołączenie szczegółowego opisu problemu wraz z numerem kontaktowym oraz adresem zwrotnym.

Urządzenia do przeglądu prosimy wysłać na adres:

Biomed Neurotechnologie Sp. z o.o. Sp.k.
SERWIS
al. Armii Krajowej 2/7
50-541 Wrocław