WARSZTATY
Wyszukaj w serwisie

Warsztat doskonalący – System Infiniti w praktyce

Program warsztatu przygotowywany jest zarówno dla użytkowników początkujących jak i zaawansowanych. 

Warsztat w części podstawowej obejmuje:
  • obsługę podstawowych funkcji programu,
  • prowadzenie sesji treningowej;
  • zarządzanie bazą danych,
  • przeglądanie i odtwarzanie zapisanych sesji,
  • raporty i statystyki;
  • obsługę podstawowych protokołów treningowych;
  • obsługę edytora ekranów Lite – dostosowywanie ekranu do potrzeb treningu.

Program warsztatu dla użytkowników zaawansowanych jest przygotowywany zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami uczestnika.

Cena brutto warsztatu: 150 zł / godz.,
Terminy: do ustalenia,
Rejestracja telefoniczna: (71) 336 10 36,
Rejestracja e-mail: szkolenia@biomed.org.pl