tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
e-mail: centrum@biomed.org.pl

WARIANTY OPIEKI SERWISOWEJ

Wyszukaj w serwisie
Firma Biomed jest podmiotem upoważnionym przez dystrybutora do wykonania fachowej instalacji aparatury medycznej, okresowej konserwacji, obsługi serwisowej, aktulizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych kalibaracji i kontroli bezpieczeństwa.
 
 
Opieka serwisowa jest prowadzona w trzech wariantach, gdzie każdy z nich oferuje rabaty na usługę szkoleniową badź zakup akcesoriów i innych narzędzi:
 
 1. STANDARD START – umowa jest zawierana przy pierwszym zakupie urządzenia. Usługa obejmuje:
 • zainstalowanie aktualizacji;
 • pomoc online – serwis techniczny i pomoc w zakresie działania programu sterującego lub problemów technicznych związanych z jego działaniem świadczona zdalnie przez Internet, w tym sprawdzenie wersji, poprawności instalacji oprogramowania oraz aplikacji dodatkowych.
  W okresie trwania gwarancji dostęp do serwisu online jest bezpłatny.
  Procedura naprawy aparatury w ramach gwarancji jest szczegółowo opisana w „Warunkach gwarancji”.
 1. STANDARD – umowa roczna zawierana po upływie opieki serwisowej Standard Start, która obejmuje:
 • przegląd techniczny funkcjonowania urządzenia oraz akcesoriów, kontrola bezpieczeństwa, czyszczenie i konserwacja urządzenia wykonywana raz w roku. Przegląd wykonywany w siedzibie firmy Biomed;
 • kalibracja sprzętu zgodna z procedurą określoną przez producenta;
 • serwis online – serwis techniczny i pomoc w zakresie działania programu sterującego lub problemów technicznych związanych z jego działaniem świadczona zdalnie przez Internet;
 • instalacja aktualizacji;
 • rabat 5% na zakup akcesoriów (w zależności od rodzaju aparatury).
 1. OPTIMUM – umowa roczna z szerszym zakresem opieki serwisowej, która obejmuje:
 • sprzęt zastępczy – w przypadku awarii zakupionej aparatury firma Biomed zapewni kupującemu aparaturę zastępczą na czas naprawy;
 • bezpłatna naprawa urządzenia po zakończeniu gwarancji, do kosztów naprawy doliczany jest wyłącznie koszt materiałów;
 • przegląd techniczny funkcjonowania urządzenia oraz akcesoriów, kontrola bezpieczeństwa, czyszczenie i konserwacja urządzenia wykonywana raz w roku. Przegląd wykonywany w siedzibie firmy Biomed;
 • kalibracja sprzętu zgodna z procedurą określoną przez producenta;
 • serwis online – serwis techniczny i pomoc w zakresie działania programu sterującego lub problemów technicznych związanych z jego działaniem świadczona zdalnie przez Internet;
 • instalacja aktualizacji;
 • rabat 5% na zakup akcesoriów (w zależności od rodzaju aparatury).

Uwaga:
 • W przypadku braku podpisanej umowy serwisowej, koszt pracy serwisanta będzie naliczony indywidulanie w zależności od rodzaju usterki oraz czasu jej naprawy.
 • Każda umowa może zostać przedłużona pod warunkiem, że zostanie to zgłoszone jeszcze przed upływem końca trwającej umowy. W przypadku podpisywania umowy serwisowej bez kontynuacji (braku kontynuacji trwającej umowy) następna umowa traktowana jest jak nowo zawierana umowa.