WARIANTY OPIEKI SERWISOWEJ

Wyszukaj w serwisie
Firma Biomed jest podmiotem upoważnionym przez dystrybutora do wykonania fachowej instalacji aparatury medycznej, okresowej konserwacji, obsługi serwisowej, aktulizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych kalibaracji i kontroli bezpieczeństwa.
Opieka serwisowa jest prowadzona w kilku wariantach, gdzie każdy z nich oferuje rabaty na usługę szkoleniową badź zakup akcesoriów i innych narzędzi w zależności od rodzaju posiadanego systemu.

Warianty opieki serwisowej systemów Infiniti, Neuroelectrics, MitsarWyjaśnienia i definicje usług

Asystent Biofeedback
Prowadzi Konsultant Biomed. Celem jest nadzorowanie prowadzenia sesji treningowej, obsługi programu. Nie obejmuje konsulto-wania pacjentów. Czas jednej sesji do 30 minut.
Wsparcie techniczne on-line
Pomoc w zakresie podłączenia aparatury oraz technicznej obsługi oprogramowania  zarządzającego. Usługa jest świadczona zdalnie przez  Internet, za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania serwisowego działającego w zgodzie z przepisami RODO.
Czas reakcji serwisu
Czas od przyjęcia zgłoszenia do podjęcia działań serwisowych.
Roczny przegląd techniczny (kalibracja, diagnostyka, czyszczenie)
Przegląd techniczny aparatury i akcesoriów oraz kalibracja jeśli jest wymagana przez producenta. Coroczny przegląd obejmuje kontrolę generowanych parametrów, czyszczenie i konserwacja urządzenia.  Przegląd jest realizowany w siedzibie Biomed. Prze-gląd nie dotyczy komputera i monitora.
Instalacja aktualizacji typu update
Instalacja aktualizacji udostępnionych bezpłatnie przez producenta.
Usługa odbioru sprzętu: "Door-to-door"
Sprzęt jest odbierany przez kuriera umówionego i opłaconego przez Biomed. Sprzęt jest odbierany i do-starczany do klienta w wyznaczone miejsce.
Sprzęt zastępczy na czas naprawy
W przypadku awarii aparatury Biomed  zapewni Kupującemu  aparaturę zastępczą na czas naprawy. Dotyczy to wyłącznie jednostki centralnej- kodera-głowicy. Nie dotyczy akcesoriów zużywalnych.
Rabat cenowy za kontynuację umowy *
Rabat jest liczony od ceny cennikowej.
Przewody do 2 kanałowego EEG
Możliwość zakupienia przewodów do systemu Infiniti do prowadzenia dwukanałowego EEG w korzystnej cenie. Cena regularna to 275 zł. Oferta jest ważna do wyczerpania zapasów.

Warianty opieki serwisowej systemów
Audio4Lab, Neuroforma, RehaCom, Eye tracking, AdScanWyjaśnienia i definicje usług

Wsparcie techniczne on-line
Pomoc w zakresie podłączenia aparatury oraz technicznej obsługi oprogramowania  zarządzającego. Usługa jest świadczona zdalnie przez  Internet, za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania serwisowego działającego w zgodzie z przepisami RODO.
Czas reakcji serwisu
Czas od przyjęcia zgłoszenia do podjęcia działań serwisowych.
Roczny przegląd techniczny (kalibracja, diagnostyka, czyszczenie)
Przegląd techniczny  aparatury i akcesoriów oraz kalibracja jeśli jest wymagana przez producenta. Coroczny przegląd obejmuje kontrolę generowanych parametrów, czyszczenie i konserwacja urządzenia.  Przegląd jest realizowany w siedzibie Biomed. Przegląd nie obejmuje komputera i monitora.
Instalacja aktualizacji typu update
Instalacja aktualizacji udostępnionych bezpłatnie przez producenta.
Usługa odbioru sprzętu: "Door-to-door"
Sprzęt jest odbierany przez kuriera umówionego i opłaconego przez Biomed. Sprzęt jest odbierany i dostarczany do klienta w wyznaczone miejsce.
Sprzęt zastępczy na czas naprawy
W przypadku awarii aparatury, Biomed zapewni Kupującemu aparaturę zastępczą na czas naprawy. Dotyczy to wyłącznie jednostki centralnej- kodera-głowicy. Nie dotyczy akcesoriów zużywalnych
Rabat cenowy za kontynuację umowy *
Rabat jest liczony od ceny cennikowej. W przypadku braku kontunuacji umowy, cena usługi wzrasta o 100 zł. netto.


Uwaga:
  • W przypadku braku podpisanej umowy serwisowej, koszt pracy serwisanta będzie naliczony indywidualnie w zależności od rodzaju usterki oraz czasu jej naprawy.
  • Każda umowa może zostać przedłużona pod warunkiem, że zostanie to zgłoszone jeszcze przed upływem końca trwającej umowy. W przypadku podpisywania umowy serwisowej bez kontynuacji (braku kontynuacji trwającej umowy) następna umowa traktowana jest jak nowo zawierana umowa.