tel. (71) 336 10 36, 693-396-774
fax. (71) 757 51 16
e-mail: centrum@biomed.org.pl

TRENING WZROKOWO- SŁUCHOWY METODĄ WARNKEGO
Wyszukaj w serwisie

Trening percepcji słuchowej WTT

Selektywność percepcji to umiejętność oparta na funkcjach podstawowych, konieczna do różnicowania dźwięków mowy w oparciu o informacje uzyskane w toku czasowego ich przetwarzania. Jest niezbędna dla bezbłędnego rozróżniania głosek o podobnym brzmieniu, przede wszystkim spółgłosek. 

Umiejętność selektywności percepcji tradycyjnie testuje się za pomocą tak zwanych par minimalnych, np. „półka-bułka” lub „tarka-Darka”. O wiele lepsze i precyzyjniejsze rezultaty uzyskuje się jednak przy użyciu testu selektywności percepcji z pseudosłowami: „ETI - EKI - EPI - EGI - ...”, ponieważ nie pozwala on, aby dziecko sięgało do swoich zasobów leksykalnych oraz został nagrany w warunkach akustycznych normalnego pomieszczenia klasowego.

Dziecko słyszy w słuchawkach sylaby (np. ciąg ba-da-ga-ka-pa-ta) i jego zadaniem jest jak najszybsze powtarzanie za terapeutą pseudosłowa. Uwzględniane i zliczane są poprawnie wypowiedziane pseudosłowa, a ich liczbę porównuje się z wzorcami.
W przypadku dzieci dotkniętych dysleksją wyniki mogą być zaskakująco niskie, np. 2–3 prawidłowe pary w całym teście.

Do wykonania testu potrzebne są:
  • odtwarzacz CD (w zestawie);
  • płyta CD pt. „Test WTT” (w zestawie);
  • słuchawki (w zestawie).

Nr kat. 2240 PL

Diagnostyka i trening automatyzacji funkcji słuchowych, testowanie rozróżniania głosek o podobnym brzmieniu, zwłaszcza spółgłosek (np. EBI- EFI).