TRENING WZROKOWO- SŁUCHOWY METODĄ WARNKEGO
Wyszukaj w serwisie

Trening percepcji słuchowej Wademarker WWTT

Oprócz testu selektywności percepcji WTT jest dostępny również, stosowany do celów przesiewowych (przede wszystkim u dzieci w wieku przedszkolnym), test selektywności percepcji Wademarker WWTT.

Test trwa tylko 4 minuty. Został opracowany dla dzieci w wieku przedszkolnym, aby umożliwić szybkie i trafne sprawdzenie selektywności percepcji głosek zwarto-wybuchowych (b, d, k, g, p, t) w połączeniu z testem czasu reakcji z wyborem.
Dziecko słyszy w słuchawkach 60 pojedynczych sylab (np. ciąg ba-da-ga-ka-pa-ta), a jego zadaniem jest jak najszybsze powtarzanie za terapeutą pseudosłowa na tle dźwięków zakłócających. Uwzględniane i zliczane są poprawnie wypowiedziane pseudosłowa. W teście WWTT rejestrowany i oceniany jest zarówno czas w milisekundach, jaki upływa do udzielenia poprawnej odpowiedzi, jak i poprawność w zakresie różnicowania. Dziecko słyszy sylaby (np. ciąg ba-da-ga-ka-pa-ta), a jego zadaniem jest jak najszybsze ich powtarzanie. Wyniki można wydrukować. W przypadku dzieci dotkniętych dysleksją wyniki będą słabe.
 
 
Istotne cechy programu treningowego WWTT:
  • słuchowo-wizualny program treningowy zawierający 81 sylab złożonych ze spółgłoski i samogłoski;
  • samodzielne zestawianie sylab w grupy sześcioelementowe lub korzystać z 25 zestawów domyślnych;
  • trenowane sylaby można odtwarzać na tle dźwięków zakłócających – od -30 do -3 dB (do wyboru tzw. „biały szum” i szum głosów).


 

Do wykonania testu potrzebne są:
  • odtwarzacz CD (w zestawie);
  • płyta CD pt. „Test WTT” (w zestawie);
  • słuchawki (w zestawie).
Nr kat. 6825-V03-PL

Diagnostyka i trening automatyzacji funkcji słuchowych – rozróżnianie głosek o podobnym brzmieniu, zwłaszcza spółgłosek (np. DA- TA- BA- PA-GA- KA).