tel. (71) 336 10 36, 693-396-774
fax. (71) 757 51 16
e-mail: centrum@biomed.org.pl

TRENING WZROKOWO- SŁUCHOWY METODĄ WARNKEGO
Wyszukaj w serwisie

Audio Trainer 3000

Urządzenie Audio-Trainer 3000 jest przeznaczone do treningu dla osób dorosłych, również osób niedosłyszących. Cena urządzenia: tylko 1.458,00 zł brutto (+ koszt wysyłki).

Nerwy słuchowe przenoszą bodźce zmysłowe odebrane słuchowo (usłyszane) do mózgu, gdzie są one przetwarzane. Dopiero w tym momencie bodźce te mogą zostać „zrozumiane”. Ten skomplikowany proces wymaga bardzo dużego wkładu pracy mózgu:
 • głoski muszą zostać zestawione tak, aby tworzyły słowa
 • musi zostać wychwycona intonacja słów, która pozwoli zrozumieć sens zdania
 • z wielu głosów musi zostać wychwycony głos wybranego mówcy.
Proces ten powinien przebiegać szybko i dokładnie, aby możliwe było precyzyjne przetwarzanie zdań i szybka reakcja na usłyszane treści. Podobne zasady dotyczą również bodźców odbieranych wizualnie, a więc tego, co widzimy, czyli wzrokowych. Wszystkie sygnały świetlne lub ruchy, które zostają spostrzeżone, są następnie przetwarzane w mózgu.
 
Urządzenie Audio-Trainer 3000 zostało opracowane w ścisłej współpracy naukowców i audiologów w celu przeprowadzania treningów przetwarzania i spostrzegania centralnego bodźców słuchowych i wzrokowych, docierających z otoczenia.

Wyżej opisane umiejętności można ocenić w sposób mierzalny i wytrenować, korzystając z ośmiu treningów dostępnych w urządzeniu. Uzyskane wartości odnosi się do wartości normatywnych odpowiednich dla danego wieku. Jeżeli wyniki są poza normą, zalecany jest systematyczny trening centralnego przetwarzania słuchowego.
Przy codziennym 15-minutowym treningu, na który składa się osiem ćwiczeń, po około sześciu tygodniach można spodziewać się widoczniej poprawy percepcji, uwagi i rozumienia języka.

Trening obejmuje:
 • próg kolejności wzrokowej: długoterminowym celem treningu jest zwiększenie prędkości przetwarzania informacji wzrokowej przez mózg; urządzenie określa zdolność do postrzegania szybko następujących po sobie bodźców wzrokowych (w milisekundach); należy podać kolejność pojawiających bodźców
 • próg kolejności słuchowej: takie same założenia jak przy treningu progu kolejności wzrokowej, ale trenowane jest przetwarzanie bodźców, które docierają za pośrednictwem ucha; ta umiejętność jest bardzo ważna w przetwarzaniu krótkich dźwięków, a trening przyczynia się do lepszego rozumienia i słyszenia mowy
 • słyszenie kierunkowe: celem treningu jest zlokalizowanie bodźców dźwiękowych w przestrzeni, bez wspomagania się bodźcami wizualnymi; umiejętność ta jest ważna do wychwytywania i selekcji dźwięków użytecznych spośród dźwięków zakłócających
 • różnicowanie wysokości dźwięków: celem treningu jest jak najdokładniejsze odróżnienie tonów bardzo nieznacznie różniących się wysokością i określenie dźwięku najniższego; jest to bardzo istotna funkcja w zrozumieniu mowy
 • synchroniczne wystukiwanie rytmu: celem treningu jest zwiększenie prędkości przekładania informacji słuchowej lub wzrokowej na ruch; szybkość czasowa przetwarzania informacji odgrywa bardzo ważną rolę w myśleniu, mówieniu i pisaniu oraz świadczy o efektywnej współpracy półkul mózgowych; trenujący musi wystukiwać rytmi zgodnie ze słyszanym tempem w słuchawakach naprzemiennie z lewej i prawej strony; tempo zmienia się i dochodzi raz z prawej raz z lewej strony w słuchawkach
 • czas reakcji: długoterminowym celem treningu jest umiejętność szybkiej i prawidłowej reakcji na bodźce słuchowe bez wspomagania bodźcami wzrokowymi. W ćwiczeniu najistotniejszy jest czas reakcji, który jest istotny w procesach decyzyjnych; trenujący musi zlokalizować stronę, po której pojawił się bodziec słuchowy, a nastepnie możliwie jak najszybciej zaregować na ten bodziec
 • wzorce częstotliwości: celem treningu jest wykształcenie umiejętności jednoznacznego odróżniania wzorców krótkich ciągów dźwiękowych od siebie, umiejętność przekładania rytmu mowy na informację, zdolność do odróżnienia intonacji i jej interpertacja; trenujący słyszy dwa dźwięki o takiej samej długości i jeden o innej; zadanie polega na wychwyceniu różniącego się bodźca
 • różnicowanie długości dźwięków: celem treningu jest umiejętność pewnego i jednoznacznego odróżniania od siebie dźwięków o różnej długości oraz przekładania melodii mowy na informację; trenujący słyszy trzy dźwięki, z których jeden jest dłuższy od dwóch pozostałych.

Cechy urządzenia Audio-Trainer 3000:
 • łatwość obsługi (tylko trzy przyciski)
 • dodatkowa opcja treningu: można włączyć bodźce wzrokowe – są to sygnały wizualne prezentowane za pośrednictwem włączających się diod
 • oddzielna regulacja głośności dla każdego z uszu
 • funkcja hałasu: szumy i głosy tworzące naturalne środowisko dźwiękowe
 • praktyczna walizka wraz z instrukcją obsługi, słuchawkami i bateriami
 • możliwość korzystania przez osoby noszące aparat słuchowy.

Do każdego treningu można włączyć dźwięki zakłócające o różnym natężeniu głośności. Za pomocą tej funkcji można trenować umiejętność wychwytywania ważnych informacji w otoczeniu pełnym dźwięków.
Symulowane są tutaj dwa typy dźwięków:
 • głosy (szum głosów) – do trenowania rozumienia mowy w naturalnym środowisku, np. w restauracji
 • szumy – do trenowania rozumienia mowy w głośnym otoczeniu.
Po przeprowadzeniu treningu należy porównać osiągnięty wynik z wartościami referencyjnymi dla danej grupy wiekowej. Wartości referencyjne i docelowe są dostosowane dla grupy wiekowej od 20 do 70 lat.

Efektywność metody jest potwierdzona naukowo i poparta badaniami.
Akcesoria do Audio-Trainer 3000:
 • przewód przyłączeniowy do wejścia audio (standard Euro) do aparatów słuchowych. Kabel ten jest zalecany, gdy sygnały testowe akustyczne nie są wychwytywane przez słuchawki dołączone do zestawu
 • przewód przyłączeniowy do aparatów słuchowych z cewką indukcyjną; kabel ten jest zalecany, gdy sygnały testowe akustyczne nie sa wychwytywane przez słuchawki dołączone do zestawu
 • bateria i ładowarka w instrukcji jest zapis na temat zalecanych baterii.
Urządzenie Audio-Trainer 300 jest przeznaczone dla osób dorosłych, mających zaburzenia centralnego przetwarzania wzrokowo-słuchowego (np. po udarach mózgu), dla osób niedołyszących. Trening może być prowadzony zarówno w gabinecie jak i w domu.

Trening usprawnia funkcję centralnego przetwarzania, gdzie konieczna jest poprawa automatyzacji wielu różnych funkcji, takich jak:
 • próg kolejności (wzrokowej i słuchowej)
 • słyszenie kierunkowe
 • rozpoznawanie wzorców
 • różnicowanie tonów
 • koordynacja wzrokowo-motoryczna
 • czas reakcji z wyborem.

Korzyści z pracy z urządzeniem:
 • szybsze rozumienia mowy
 • zwiększenie uwagi i koncentracji, nawet w trudnych warunkach środowiskowych (hałas, rozmowy)
 • wzmocnienie słyszenia kierunkowego
 • poprawa rozumienia bodźców słuchowych
 • poprawa umiejętności czytania i/lub pisania
 • treningi opóźniają naturalny proces starzenia się słuchu
 • treningi znacznie poprawiają komfort słyszenia, co zmniejsza również poziom stresu podczas prowadzonych rozmów.

Cena i zamówienia Audio Trainer 3000 (AT 3000)

W celu realizacji zamówienia prosimy o kontakt:
 • mailowy: centrum@biomed.org.pl
 • telefoniczny: 71 336 10 36 (pn-pt 10.00-16.00) lub 693-396-774.

Cena urządzenia: tylko 1458,00 zł brutto (+ koszt wysyłki).

Opłaty za przesyłkę:
 • paczka zwykła – 15 zł,
 • paczka za pobraniem – 17 zł.
Urządzenie można również zakupić na miejscu w naszym ośrodku we Wrocławiu przy Al. Armii Krajowej 2/7.

Przed zakupem urządzenia przez terapeutę, sugerujemy kontakt z naszym konsultantem pod numerem
tel. 71 336 10 36 lub 693-396-774.
 
W wiadomości e-mail proszę podać dane do wysyłki oraz dane do faktury (jeśli jest potrzebna), wyślemy potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
Po otrzymaniu od nas potwierdzenia prosimy wpłacić kwotę zamówienia (z kosztami wysyłki) na konto Biomed Neurotechnologie Sp. z o.o. Sp.k.
mBank, nr konta: 11 1140 1140 0000 4691 9900 1001

Zamówienie zrealizujemy po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.