TRENING W DOMU
Wyszukaj w serwisie

TRENING SŁUCHOWY W DOMU

Czym jest trening słuchowy?
Podstawy zastosowanego w metodzie Warnkego nowatorskiego treningu opierają się na założeniu, że przyczyna problemów w nauce może tkwić m.in. w zaburzeniach centralnego przetwarzania słuchowego. 
Do treningów wykonywanych w domu są przeznaczone proste urządzenia zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, takie jak:
 • Brain-Boy Universal. 
 • Audio Trainer 3000. 

Przyczyną problemów w nauce mogą być m.in. zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego. Podstawowe znaczenie odgrywają tu funkcje:
 • próg kolejności słuchowej
 • słyszenie kierunkowe – umiejętność lokalizacji dźwięku
 • różnicowanie tonów
 • umiejętność różnicowania głosek.
Funkcje te mają tak duże znaczenie, że zostały włączone do testu i treningu metodą Warnkego. Najlepsze efekty przynosi trening łączący profesjonalną terapię w gabinecie pod opieką terapeuty (około 1 godziny tygodniowej) z treningami wykonywanymi codziennie w domu.

Do regularnego treningu metodą Warnkego w warunkach domowych szczególnie może być pomocne urządzenie Brain-Boy Universal, dzięki któremu można prowadzić około 20-minutowe codzienne treningi. Za pomocą urządzenia Brain-Boy Universal można bawiąc się trenować podstawowe funkcje centralnego przetwarzania słuchowego, takie jak:
 • próg kolejności wzrokowej i słuchowej
 • słyszenie przestrzenne
 • różnicowanie tonów
 • koordynacja wzrokowo-motoryczna
 • czas reakcji z wyborem
 • rozpoznawanie wzorca (czasowego oraz częstotliwości).


Dla pacjentów z wolniejszym tempem pracy w zakresie centralnego przetwarzania, spowodowanym różnymi schorzeniami, dostępna jest wersja Brain-Boy Universal SLOW. Stopień trudności wykonywania ćwiczeń w tym urządzeniu jest o dwa stopnie niższy niż w wersji standardowej, czyli poziom 3 odpowiada poziomowi 1. Pozostała funkcjonalność jest taka sama jak w przypadku urządzenia Brain-Boy Universal.

Podstawy zastosowanego w metodzie Warnkego nowatorskiego treningu opierają się na założeniu, że przyczyna problemów w nauce może tkwić m.in. w zaburzeniach centralnego przetwarzania słuchowego. 

Dla osób dorosłych przeznaczony jest Audio Trainer 3000.
Mogą go stosować osoby, które:
 • mają problem z niedosłuchem
 • mają trudności polegające na nieprawidłowym odbiorze i/lub przetwarzaniu dźwięków
 • mają kłopoty z rozumieniem mowy
 • osoby z aparatami słuchowymi, które mimo właściwego doboru aparatów mają problemy z przetwarzaniem dźwięków na poziomie C.U.N.


Zadania są takie same, jak w urządzeniu Brain-Boy Universal. Zaletą tego urządzenia jest dodatkowa funkcja dla wszystkich treningów – możliwość włączenia do treningów dźwięków zakłócających: szumów lub głosów o różnym natężeniu głośności. Analiza osiągniętych wyników jest przejrzysta, łatwa i wygodna, a uzyskane wartości można odnieść do wartości orientacyjnych dla grupy wiekowej od 20 do 70 lat.