tel. (71) 336 10 36, 693-396-774
fax. (71) 757 51 16
e-mail: centrum@biomed.org.pl

TRENING W DOMU
Wyszukaj w serwisie

NEUROREHABILITACJA W DOMU

Neuroforma stanowi wsparcie klasycznego modelu rehabilitacji poznawczej i ruchowej. To trening usprawniający funkcje poznawcze i koordynację wzrokowo-ruchową, pozwalający na wielopoziomowy rozwój lub kompensację deficytów.


Neuroforma jest narzędziem przeznaczonym do treningu funkcji poznawczych i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Działa w oparciu o technologię wirtualnej rzeczywistości.
Zestaw można zainstalować na własnym komputerze i pracować z osobami w gabinecie lub w domu klienta.

            
 

Komputerowa gimnastyka umysłu (brain fitness) jest skuteczną formą terapii objawowej u osób chorych (całe spektrum zaburzeń neurologicznych, integracji sensomotorycznej) jak i osób zdrowych.

Szerokie możliwości konfiguracji ćwiczeń pozwalają pacjentowi oraz doświadczonemu terapeucie na wykorzystanie platformy do pracy z pacjentami wymagającymi usprawnienia funkcji ruchowych i poznawczych w szczególności w:
  • rehabilitacji procesów poznawczych (pamięć robocza, uwaga, planowanie, percepcja wzrokowa, myślenie logiczne)
  • zaburzeniach integracji sensomotorycznej (problemy z napięciem mięśniowym i koordynacją ruchową, koordynacją wzrokowo-ruchową, synchronizacją ruchów, równowagą)
  • chorobach neurodegeneracyjnych ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego takich jak: stwardnienie rozsiane, ataksja, choroba Parkinsona, choroba Huntingtona
  • udarach, urazach mózgu
  • trudnościach szkolnych wynikających z zaburzenia funkcji sensomotorycznych (problemy z koncentracją, ADHD, zaburzenia czasu reakcji, skupienie, przerzutność i selektywność uwagi, planowanie działania)
  • dysleksji (słaba koordynacja ruchów całego ciała, kłopoty z utrzymaniem równowagi, słaba sprawność rąk, słaba orientacja w schemacie ciała, percepcja i dyskryminacja bodźców wzrokowych)
  • chęci poprawy wyników w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka).