TRENING METODĄ WARNKEGO
Wyszukaj w serwisie

Audio4Lab - moduł Brain-Audiometr

Urządzenie do screeningowej diagnozy i terapii metodą Warnkego.

Urządzenie Audio4Lab – moduł Brain Audiometr jest wyposażone w próby testowe i treningowe umożliwiające usprawnienie i automatyzację podstawowych funkcji słuchowych niezbędnych w procesie czytania, pisania oraz rozwoju mowy. Za pomocą urządzenia trenuje się następujące funkcje:
 • próg kolejności wzrokowej
 • próg kolejności słuchowej
 • słyszenie kierunkowe
 • różnicowanie tonów
 • synchroniczne wystukiwanie rytmu
 • czas reakcji z wyborem
 • test wzorca częstotliwości i czasu.
Skuteczność treningu wyżej wymienionych funkcji została potwierdzona w badaniach naukowych.

Czytaj o skuteczności metody Warnkego.


Sprawdź funkcje Audio4Lab moduł Alpha-Trainer (trening lateralny).

Masz pytania? Skontaktuj się z działem handlowym!
WYPEŁNIJ FORMULARZ
System A4Lab – moduł Brain Audiometr obejmuje:
 • urządzenie Audio4Lab
 • licencja Brain Audiometr
 • zewnętrzny panel odpowiedzi
 • słuchawki MT-70
 • test EFI-EKI
 • oprogramowanie MediTOOLs wersja full - jedno stanowisko
 • podręcznik użytkownika w języku polskim
 • zestaw kabli do Brain Audiometr