Terapia metodą Warnkego

Wyszukaj w serwisie

Terapia wg metody Warnkego 

Obejmują trzy główne obszary skupiające się wokół centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego:
 • automatyzacja przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych
 • automatyzacja koordynacji półkul mózgowych
 • rozwoj i automatyzacja „wzrokowego języka”.
Zgromadzone dotychczas doświadczenie pozwala stwierdzić, że:
 • najlepszą formą terapii według metody Freda Warnkego jest połączenie godzinnej (mniej więcej raz na tydzień) profesjonalnej terapii i do pięciu, sześciu jednostek treningowych w domu
 • na drugim miejscu stawiamy możliwość wykonywania wyłącznie treningu domowego, o ile nie zalecono dodatkowych godzin terapii
 • trzecim pod względem optymalności rozwiązaniem jest ograniczenie się do treningu na spotkaniach terapeutycznych, bez wsparcia treningiem domowym, jeżeli jego wykonywanie jest niemożliwe z różnych względów
 • pełny trening przeprowadzony wraz z treningiem lateralnym przynosi dwa razy lepsze efekty niż sam trening funkcji podstawowych.

Trening czytania Metoda Warnkego

 

Trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny oraz trening lateralny

Pełen trening powinien składać się z jednego pełnego cyklu treningowego. Cykl ten z kolei powinien obejmować trzy zakresy oddziaływań:

1. Automatyzacja przetwarzania spostrzeżeń w obszarze wzroku, słuchu oraz zdolności motorycznych za pomocą urządzeń A4Lab - Brain Audiometr lub Brain-Boy Universal (w warunkach domowych).
Za pomocą tych urządzeń oraz innych specjalnych dla tego celu skonstruowanych narzędzi można trenować takie funkcje jak:
 • próg kolejności wzrokowej
 • próg kolejności słuchowej
 • słyszenie kierunkowe
 • różnicowanie tonów
 • synchroniczne wystukiwanie rytmu
 • czas reakcji z wyborem
 • rozpoznawanie wzorca częstotliwości
 • koordynacja oko-ręka
 • selektywność percepcji
 • spostrzeganie dynamiczne.
Każde z tych ćwiczeń trenuje inną funkcję, dlatego tak ważne jest, aby wszystkie ćwiczenia były     wykonywane po kolei i bez pomijania któregokolwiek. Aparatura oraz pozostałe narzędzia do treningu     zostały tak zaprojektowane, aby praca odbywała się w atmosferze zabawy, dodatkowo motywując do       dalszych ćwiczeń.
 
Trening słuchowy, wzrokowy Brain-Boy Universal
 
2. Automatyzacja koordynacji półkul mózgowych poprzez trening lateralizacji za pomocą urządzenia Audio4Lab - Alpha Trainer.
Naukowcy udowodnili, że ciało modzelowate u osób z dysleksją ma zaburzoną funkcję oraz mniejsze wymiary w porównaniu do grupy osób niedyslektycznych. Podczas treningu lateralizacji kieruje się odpowiednio przekazywanymi informacjami słuchowymi i wzrokowymi podczas czytania tekstów przez dziecko. W ten sposób niejako „zmusza się” nieustanne porównywanie odbieranych informacji przez obie półkule, co z kolei zwiększa efektywność w zakresie ich komunikowania się za pośrednictwem ciała modzelowatego. Regularny trening doprowadza do lepszej synchronizacji obu półkul poprzez aktywowanie istniejących, ale nieaktywnych włókien nerwowych.
Zaleca się, aby w trakcie tego treningu przeprowadzać różnorodne ćwiczenia słuchania, śpiewania i mówienia synchronicznego, z tygodnia na tydzień podwyższając stopień trudności. Do tego celu służą różne, specjalnie zaprojektowane narzędzia w postaci specjalnie nagranych płyt CD z tekstami lub piosenkami oraz książeczek z bogatą i ciekawą treścią.
 
Trening lateralny Alpha-Trainer
 
Najbardziej charakterystyczną cechą tej chronionej patentem metody jest stałe wędrowanie dźwięków piosenek bądź głosów czytających teksty z prawej na lewą i z lewej na prawą stronę w słuchawkach ćwiczącego dziecka.
W początkowej fazie treningu dziecko słyszy przez słuchawki podłączone do specjalnego urządzenia nagrane na potrzeby tych ćwiczeń piosenki lub teksty z odtwarzacza CD. Są one nagrane w tzw. stereofonii sztucznej głowy. Ta specjalna technika sprawia, że słuchacz odnosi wrażenie trójwymiarowej przestrzeni. Dzięki temu budowany jest realizm sceny dźwiękowej wspomagający proces terapii. 
Podczas całego ćwiczenia dziecko słyszy dźwięk raz w prawym, a raz w lewym uchu, ten głos niejako "wędruje w słuchawkach" – i to w kierunku odwrotnym do kierunku wędrowania głosu modelowego. Oznacza to, że jeżeli głos modelowy dziecko słyszy w prawym uchu, to swój własny głos będzie słyszało w tym momencie w lewym uchu; w momencie przechodzenia modelowego głosu na lewo, jego własny głos będzie wędrował w prawą stronę. Taki trening powoduje stałe wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych połączeń neuronowych. W następnym etapie treningu dziecko powinno zacząć śpiewać te teksty do mikrofonu bądź mówić je wraz z lektorem lub powtarzać po nim. 
 
Trening lateralny może być także wykonywany grupowo (maksymalnie 6 osób trenujących oraz terapeuta), co nierzadko jest dodatkową atrakcją i jeszcze lepszą zabawą.
 
Trening lateralny Alpha-Trainer
 
3. Automatyzacja słownika wzrokowego.
Trening literowania wzrokowego pomaga dziecku mającemu trudności w czytaniu i pisaniu w znalezieniu odpowiedniego sposobu na zapamiętanie słów, których wymowa różni się od ich graficznego zapisu. W tym celu stosuje się odpowiednie ćwiczenia ukierunkowane na rozwijanie i utrwalanie możliwości zapamiętywania wzrokowego prawidłowych obrazów słów. Są to:
 • literowanie wzrokowe
 • czytanie tekstów złożonych z pseudosłów
 • krótkoterminowe zapamiętywanie sylab.
Bez względu na rodzaj treningu, jaki zostanie wybrany, w każdej z tych sytuacji należy kierować się poniższymi zasadami treningu, polecanymi przez jego autora – Freda Warnkego:
 • należy wykorzystywać wszystkie ustalone szanse treningowe w odpowiednich proporcjach
 • trening funkcji podstawowych musi być zawsze wykonywany na początku
 • wartości docelowe w urządzeniu Brain-Boy powinny być w miarę możliwości ustawione na poziomie 80% rangi procentowej
 • jeżeli istnieje wybór, zawsze należy wybierać uczenie się implicite (mimowolne, utajone)
 • kontrolę postępów można w znacznej mierze scedować na dziecko
 • bezpośrednio po wykonanym treningu należy wykonać test.
Kiedy regularna terapia jest kosztowna i niewystarczająco intensywna, można skorzystać z urządzenia Brain-Boy Universal przeznaczonego do regularnego treningu metodą Warnkego w warunkach domowych.