Terapia ADHD

Wyszukaj w serwisie

W tym artykule dowiesz się:

 • jak postępować z dzieckiem z ADHD w szkole i w domu
 • jak chwalić oraz nagradzać dziecko
 • jak reagować na niewłaściwe zachowanie dziecka
 • jakie metody terapeutyczne zalecamy w terapii dzieci z ADHD (EEG i HEG Biofeedback)

Jak postępować z dzieckiem z ADHD? 

Wyróżniamy różne metody pracy z dzieckiem z ADHD. Jedną z nich są techniki behawioralne, które pomagają radzić sobie z objawami ADHD.
Warto zaznaczyć, że ADHD to zaburzenie neurobiologiczne, więc jego objawy nie znikną poprzez terapię behawioralną. Poniższe techniki mogą być stosowane aby ułatwić codzienne funkcjonowanie z dzieckiem z ADHD.
W naszym ośrodku terapeutycznym wykorzystujemy również metody neuroterapeutyczne takie jak HEG i EEG Biofeedback. Pozwalają one w szybki i bezinwazyjny sposób korygować zaburzenia uwagi, pamięci i zachowania.
Aby odpowiednio postępować z dzieckiem mającym ADHD należy w pierwszej kolejności zapoznać się ze schematem objawów ADHD.
Każde dziecko może posiadać inną grupę objawów.

Objawy ADHD – czytaj więcej
 

Techniki behawioralne w pracy z dzieckiem z ADHD


Jakie metody stosować w codziennej pracy z dzieckiem z ADHD?
WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELI
 • dawaj krótkie i zwięzłe polecenia
 • podziel zadanie na kilka etapów; każdy etap przedstaw dziecku na osobnej kartce. Uczeń powinien otrzymać kolejne zadanie, dopiero po ukończeniu pierwszego
 • sprawdzaj czy uczeń nie pominął niektórych elementów zadania – zachęcaj go do ponownego czytania poleceń
 • jeśli chcesz zadać uczniowi więcej niż jedno polecenie na raz, przygotuj dla niego listę zadań
 • pozwól dziecku na chwilę dekoncentracji pomiędzy zadaniami
 • skracaj dla uczniów z ADHD notatki do przepisania
 • wskaż uczniowi najważniejsze fragmenty do nauki – zaznaczcie je
 • wklejaj na końcu lekcji kartki z najważniejszymi informacjami do zeszytu ucznia
 • sprawdzaj co jakiś czas czy uczeń pracuje
 • zwracaj się bezpośrednio do ucznia podczas tłumaczenia polecenia
 • sprawdzaj uwagę dziecka: poproś go o powtórzenie pytania lub polecenia
Dziecko z ADHD powinno siedzieć w pierwszej ławce w klasie, z daleka od okna i rozpraszających przedmiotów.
                              Terapia adhd
 
Jak żyć z dzieckiem z ADHD?
WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW
 • dziecko powinno widzieć twoją twarz, kiedy z nim rozmawiasz, nawet jeśli konieczne jest podejście do dziecka i odwrócenie go w twoją stronę (dotknięcie); przekazywane komunikaty powinny być wyraźne i krótkie np. ‘’obiad jemy siedząc przy stole’’
 • przypominaj dziecku zasady tyle razy, ile zazwyczaj tego potrzebuje; poproś dziecko aby powtórzyło, to co właśnie usłyszało i pozostań przy nim aż zastosuje się do polecenia
 • nigdy nie podnoś głosu; staraj się zachować spokój w trudnych sytuacjach
 • staraj się hierarchizować i minimalizować bodźce; nadruchliwe dziecko potrzebuje przerw np. podczas wykonywania zadania domowego; jeśli dziecko jest zainteresowane zapisz je na zajęcia sportowe
 • ustal podstawowe i nienaruszalne zasady obowiązujące w domu i szkole; można w tym celu spisać kontrakt, który będzie zawierał rożne powinności odnoszące się do danej sytuacji; pod kontraktem powinni podpisać zarówno opiekunowie jak i dziecko; dziecko powinno mieć możliwość dyskusji lub negocjacji, ale to ty musisz zdecydować, które kwestie można zmienić.
 • staraj się wyciągać konsekwencje ze złamanych zasad czy nieodpowiedniego zachowania; dzięki temu dziecko nauczy się analizować swoje zachowanie i dowie się jak jest ono odbierane przez otoczenie
 • naucz się przewidywać i rozpoznawać zbliżający się atak agresji; wyrażanie negatywnych uczuć nie powinno być zakazane - jeśli wyrażane są w sposób akceptowalny i nie raniący innych
 • zawsze sprawdzaj i nagradzaj dobrze wykonane zadanie

WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW

Jak chwalić dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi?
 • chwal dziecko przed innymi
 • oddziel chwalenie od wychowania
 • wyjaśnij dziecku krótko za co otrzymuje pochwałę
 • pochwała powinna być krótka, konkretna i adekwatna do sytuacji
Jak nagradzać dzieci z ADHD? Nagroda powinna być:
 • wydana natychmiastowo, jeśli dziecko zrobiło wszystko, co było wymagane
 • niepodzielna (nie powinno się sugerować dziecku aby podzieliło się nagrodą z innymi)
 • naturalna i odpowiednia (warto wybrać nagrodę związaną z zainteresowaniami dziecka)
 • zmienna (należy co jakiś czas zmieniać rodzaj nagrody)
 • odstępstwem (można pozwolić dziecku samodzielnie zdecydować i wynegocjować np. jakiś przywilej, zwolnienie z obowiązku)
Zarówno w domu i szkole można wykorzystać system żetonowy (odbieranie i przyznawanie), ponieważ pomaga on wykształcić w dziecku nawyk wykonywania pewnych czynności.
 
Nie da się uniknąć konsekwencji niewłaściwego zachowania dziecka, dlatego nie powinniśmy je za nie karać.
 
Jaka powinna być reakcja na  niewłaściwe zachowanie?
 • natychmiastowa
 • sprawiedliwa
 • słuszna
 • stała,dzięki wcześniej ustalonym następstwom złego zachowania dziecka ma wybór czy złamać ustalone zasady.
Warto współpracować ze wszystkimi osobami obecnymi w życiu dziecka. Zarówno rodzina jak i nauczyciele powinni być poinformowani o tym jakie zasady obowiązują dziecko.

Wyżej wymienione zasady są oparte na uniwersalności metod behawioralnych, które mogą być stosowane jako stałe lub awaryjne działania. Są to skuteczne techniki pomocy dla większości dzieci, nie tylko z ADHD.
 

METODY NEUROTERAPEUTYCZNE W TERAPII DZIECI Z ADHD


TRENING EEG BIOFEEDBACK
EEG Biofeedback to terapia, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by mózg mógł pracować wydajniej i szybciej.
Badania wykazują, że trening EEG Biofeedback pozwala uzyskać lepszą koncentrację uwagi oraz poprawę umiejętności panowania nad emocjami.

APARATURA EEG BIOFEEDBACK - zobacz ofertę

Neurofeedback w terapii ADHD
 
Podczas treningu EEG Biofeedback sygnał z jednego punktu na głowie trenującego jest przetwarzany na zrozumiałą dla niego formę graficzną. Np. wykres, animację bądź grę. Dzięki takiemu sprzężeniu zwrotnemu osoba ćwicząca wie, kiedy jest skoncentrowana. Pozwala to nauczyć się modyfikacji reakcji własnego mózgu. 

TRENING HEG BIOFEEDBACK 

HEG Biofeedback to nieinwazyjny pomiar i analiza przepływu krwi mózgu z użyciem podczerwieni. Dzięki precyzyjnemu monitorowaniu zmian lokalnego krążenia krwi oraz utlenienia, pozwala skutecznie trenować aktywację mózgu.
HEG Biofeedback to jest odporny na zakłócenia, takie jak ruchy pacjenta, dzięki czemu pomiar jest bardzo dokładny nawet u osób z ADHD.
Badania metodą SPECT na grupie dzieci z ADHD wykazały, że obniżony przepływ krwi w obszarach prefrontalnych jest jednym z  ważniejszych markerów ADHD. Dzięki HEG Biofeedback pacjenci nabywają zdolność zmiany tego stanu poprzez proces uczenia się, co pozwala im na lepsze funkcjonowanie.

 
APARATURA HEG BIOFEEDBACK - zobacz ofertę

                              Trening HEG Biofeedback w terapii ADHD

System HEG Biofeedback pozwala uniknąć typowych trudności związanych z prowadzeniem treningów EEG Biofeedback takich jak:
 • długotrwałe czynności przygotowawcze
 • montowanie czujników i elektrod
 • konieczność usuwania artefaktów (np. ruch pacjenta) po zakończeniu sesji.
W ofercie posiadamy szkolenie z zakresu HEG Biofeedback w terapii ADHD, ADD.

Zobacz program szkolenia.

Jesteś rodzicem? Sprawdź strefę pacjenta.


Literatura:
Jerzak, M., Kołakowski, A. (red). (2015). ADHD w szkole. Jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Sopot: GWP.
Kazdin, A, Weisz, J. (2010). Psychoterapia dzieci i młodzieży. Kraków: wydawnictwo UJ.
Kendall, P. (2012). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców. Sopot: GWP
Kołakowski, A., Pisuła, A. (2014). Sposób na trudne dziecko: przyjazna terapia behawioralna. Sopot: GWP.
Kołakowski, A. i inni (2007). ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców. Sopot: GWP.
Lipowska, M. (2011). Dysleksja i ADHD współwystępujące zaburzenia rozwoju. Neuropsychologiczna analiza deficytów pamięci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Thompson, M., Thompson, L. (2003). Neurofeedback. Wprowadzenie do podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej. Wrocław: Wydawnictwo Biomed Neurotechnologie.