Szkolenia dla rad pedagogicznych

Opis szkolenia
Zamów szkolenie dla rad pedagogicznych!

Od lat prowadzimy indywidualne szkolenia dla rad pedagogicznych, które dostosowujemy do potrzeb naszych klientów. Nieustannie pracujemy nad naszą ofertą i rozbudowujemy ją o nowe innowacyjne metody związane z pracą z dziećmi.

W ramach jednego szkolenia możemy przeszkolić całą radę pedagogiczną! 

Uwagi organizacyjne

 • podczas szkolenia zapewniamy uczestnikom pakiet informacji oraz wszystkie potrzebne materiały
 • szkolenia realizowane są w dogodnej lokalizacji tj. Państwa placówce edukacyjnej.

„Polecamy szkolenie dla nauczycieli chcących poszerzyć swoje horyzonty i prowadzić lekcję z wiedzą na temat pracy mózgu swoich uczniów”

Danuta Wantuła (dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie)

Przykładowe szkolenia: 

Uczestnik po szkoleniu:

 • posiada wiedzę na temat zaburzeń przetwarzania słuchowego
 • potrafi rozpoznać objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego u dzieci
 • zna charakterystykę funkcjonowania dzieci z APD oraz związanych z tym niepowodzeń szkolnych
 • wie czym charakteryzuje się trening słuchowy metodą Warnkego

Przykładowy program

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Część teoretyczna obejmuje zagadnienia takie jak:

 • definicja APD
 • etiologia i symptomy APD
 • APD a zaburzenia rozwojowe i specyficzne trudności w nauce (zaburzenia uwagi i zachowania, dysleksja, ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu)
 • postępowanie terapeutyczne w APD.

Cześć praktyczna szkolenia zawiera:

 • teoretyczne wprowadzenie do metody Warnkego
 • omówienie diagnozy APD z zastosowaniem metody Warnkego
 • prezentację treningu słuchowego według metody Warnkego.

Uczestnik po szkoleniu

 • potrafi wyzwalać kreatywność u dzieci,
 • zna metody indywidualizacji procesu nauczenia
 • zna metodę i techniki rozwijające myślenie twórcze
 • potrafi wymienić aktywizujące metody nauczania

Przykładowy program

Podczas szkolenia poruszamy takie zagadnienia jak:

 • uczenie przyjazne mózgowi
 • sposoby rozwijania kreatywności u dzieci
 • proste ćwiczenia wspomagające koncentracje uwagi u dzieci
 • trening uważności.

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W SZKOLE

Uczestnik po szkoleniu

 • potrafi korzystać z koncepcji analizy transakcyjnej w lepszym rozumieniu sytuacji komunikacyjnych
 • zna i stosuje narzędzia komunikacyjne służące kierowaniu rozmową i budowaniu relacji takie jak: parafraza, podsumowywanie, klaryfikacja, pozytywne przeformułowanie, komunikat ,,ja’’
 • potrafi budować komunikat w oparciu o model stopniowania reakcji Pameli Butler

Przykładowy program

Trenerzy poruszają takie zagadnienia jak:

 • wprowadzenie do analizy transakcyjnej. Trzy poziomy komunikatu
 • reguły efektywnej komunikacji
 • dynamika procesów komunikacji w grupie
 • reakcje w sytuacjach trudnych i konfliktowych

Uczestnik po szkoleniu

 • zna techniki relaksacyjne i ćwiczenia koncentrujące dla dzieci
 • potrafi wykorzystywać przerwy śródlekcyjne

Przykładowy program

Omawiane zagadnienia:

 • w kręgu stresu szkolnego – reakcja na stres u dzieci i młodzieży
 • relacja nauczyciel – uczeń
 • ćwiczenia koncentrująco – rozciągające
 • trening uważności u dzieci
 • tworzenie scenariusza zajęć

Skontaktuj się z działem szkoleń!

Najczęściej zadawane pytania

 • Kto może uczestniczyć w szkoleniach Biomed?

  Osoby uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniach to lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, nauczyciele, terapeuci oraz rehabilitanci. Jeśli posiadają Państwo inne wykształcenie prosimy o kontakt z działem szkoleń (tel. 510 850 153) – każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie.

 • Czy otrzymam zaświadczenie potwierdzające udział w kursie?

  Biomed wydaje zaświadczenia dla uczestników szkoleń online oraz stacjonarnych. Zaświadczenia zgodne są z § 22 ust. 2 pkt. 4  Rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

 • Gdzie znajdę informację na temat terminu i lokalizacji szkolenia?

  Szczegółowe informacje na temat szkoleń dostępne są w kalendarzu oraz na stronach dedykowanych danym szkoleniom.

 • Czy otrzymam od Biomed materiały szkoleniowe?

  Oczywiście, każdy uczestnik szkolenia otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych.

 • Jaki jest koszt szkolenia?

  Każde szkolenie posiada indywidualny cennik. Informacje o cenach dostępne są na stronie danego szkolenia.

 • Jak zapisać się na szkolenie?

  Wypełnij formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie: https://www.biomed.org.pl/szkolenia/zapis-na-szkolenia/

 • Czy w ofercie Biomed znajdują się szkolenia weekendowe?

  Tak, w naszej ofercie znajdują się szkolenia weekendowe. Więcej informacji o terminach szkolenia znajduje się w kalendarzu (sprawdź terminy tutaj).

 • W jakich godzinach odbywają się szkolenia?

  Godziny poszczególnych szkoleń wyszczególnione są w programach. Szkolenia rozpoczynają się zazwyczaj w godzinach porannych, jednakże dokładny czas ich trwania różni się.

  Prosimy o przybycie przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

 • Gdzie odbywają się szkolenia?

  Biomed organizuje szkolenia na terenie całej Polski. Szczegółowe informacje na temat lokalizacji dostępne są w kalendarzu (sprawdź kalendarz szkoleń).

 • Czy muszę posiadać własny sprzęt podczas szkolenia?

  Nie, Biomed zapewnia dla każdego uczestnika dostęp do aparatury podczas części praktycznej szkolenia.

 • W jakiej formie odbywają się szkolenia?

  Biomed organizuje szkolenia otwarte (zgodnie z aktualnym kalendarzem szkoleń dostępnym tutaj) oraz szkolenia na zamówienie (warsztaty indywidualne lub grupowe, szkolenia online, superwizje).

 • Co zawiera cena za szkolenie?

  W cenie szkolenia znajduje się uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, catering. Biomed nie pokrywa kosztów dojazdów oraz noclegów dla uczestników szkoleń.

 • Jak zorganizować szkolenie na zamówienie?

  Prosimy o kontakt z działem szkoleń pod numerem 510 850 153.