Szkolenia BioMed

Na tej stronie znajdziesz:

Webinary

Szkolenia online

Biofeedback

Biofeedback specjalistyczny

Metoda Warnkego

Sensomotoryka

Eye tracking

Pozostałe szkolenia

Materiały szkoleniowe, atmosfera oraz otwartość na współpracę, czynią moim zdaniem firmę Biomed liderem na rynku wysokospecjalistycznych szkoleń zarówno w dziedzinie biofeedback jak i diagnostyki i terapii dysleksji.

Mgr Karolina Zienkiewicz (pedagog, terapeuta biofeedback)

ZESPÓŁ BIOMED

 • dr Joanna Budzisz

  Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, adiunkt w Zakładzie Elektroenergetyki Przemysłowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej.

  Autorka 25 prac naukowych (między innymi publikacji ‘’Przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa tDCS jako metoda eksperymentalna stosowana u dzieci’’). Interesuje się szeroko pojętymi procesami związanymi z mechanizmami generowania przepięć i przetężeń prądowych, przezczaszkową stymulacją stałoprądową, oddziaływaniem prądu oraz pola elektromagnetycznego na ciało ludzkie.

 • mgr Kamila Froń

  Psycholog, trener rozwoju osobistego, psychoterapeuta.

  Posiada bogate doświadczenie w zakresie technik efektywnego sposobu radzenia sobie ze stresem z wykorzystaniem nowoczesnych metod relaksacyjnych. Pasjonuje się wspieraniem ludzi w rozwoju i towarzyszeniu im w przeprowadzeniu zmian – przełamywaniu barier i odkrywaniu nowej perspektywy w postrzeganiu siebie i swoich kompetencji.

 • mgr Monika Knychalska-Zbierańska

  Neurologopeda, surdologopeda, pedagog zdrowia, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wykładowca na podyplomowych studiach z zakresu logopedii.

  Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie prowadzi terapię neuro- i surlogopedyczną, także w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz trening słuchowy w Pracowni Diagnozy i Neuroterapii. Zajmuje się również terapią dorosłych pacjentów neurologicznych.

 • mgr Robert Kozłowski

  Psycholog, neuroterapeuta, terapeuta, trener EEG Biofeedback, założyciel Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii.

  Zajmuje się metodą biofeedback od 2000r. Swoją wiedzę zdobywał w Czechach (Certyfikat Instytutu EEG-biofeedback w Pradze), Niemczech dzięki współpracy z MediTECH Electronic, a także uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Biofeedback Foundation of Europe (m.in. Neurofeedback Fundamentals pod kierunkiem L. M. Thompsonów z ADD Centre w Kanadzie, HRV Biofeedback prowadzony przez prof. Gervitza).

 • mgr Agnieszka Olszewska

  Psycholog, neurologopeda, nauczyciel nauczania początkowego, certyfikowany terapeuta i nauczyciel metody Warnkego, szkoleniowiec sensomotoryki, systemu RehaCom oraz skali Leitera. W trakcie specjalizacja z Psychologii Klinicznej.

  Prowadzi zajęcia edukacyjne i terapeutyczne. Zajmuje się między innymi terapią trudności w nauce, nieprawidłowości neurorozwojowych u dzieci, treningami funkcji poznawczych i sensomotorycznych, nauką i terapią czytania, pisania i mowy.

 • mgr Katarzyna Orkisz

  Pedagog, tyflopedagog, menadżer oświaty, terapeuta integracji sensorycznej, sensomotoryki, certyfikowany terapeuta metody Warnkego oraz EEG Biofeedback.

  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jest prezesem zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością w Rzeszowie.

 • mgr Sylwia Przondo

  Logopeda, neurologopeda, terapeuta metody Warnkego, nauczyciel języka polskiego, specjalista wczesnego wielkoaspektowego wspomagania rozwoju dziecka, glottodydaktyk i glottoterapeuta, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta ręki.

  Członek Polskiego Towarzysta Dysleksji. Zwolenniczka edukacji daltońskiej i wychowania przez czytanie.

 • mgr Dariusz Tuchowski

  Psycholog, neuroterapeuta, terapeuta, trener EEG Biofeedback.

  W 2000r. roku jako jeden z pierwszych w Polsce zorganizował warsztat dla lekarzy i psychologów na temat możliwości wykorzystania metody biofeedback w terapii ADHD, ADD, dysleksji, a także w terapii osób dorosłych. Wśród jego zainteresowań znajdują się zagadnienie dotyczące depresji, stresu i radzenia sobie z nim, a także wykorzystania metody biofeedback w terapii żołnierzy cierpiących na chroniczny stres po powrocie z misji wojskowych.

 • mgr Beata Weber

  Kognitywista, terapeuta EEG Biofeedback oraz tDCS, absolwentka Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu.

  Prowadziła badania naukowe z wykorzystaniem 64-elektrodowego EEG w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii w Toruniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, organizacją warsztatów i zajęciach pozalekcyjnych zarówno w imię popularyzacji nauki jak i w celach wyrównawczych. Interesuje się neurofizjologią oraz oddziaływaniami psychosomatycznymi.

 • mgr Agata Tarnowska

  Psycholog, psychoterapeuta, trener neurodydaktyki, twórczego rozwiązywania problemów, kompetencji miękkich, psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

  Pracuje z metodą biofeedback od 12 lat z dziećmi oraz osobami dorosłymi z problemami neurologicznymi, niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu oraz chorobami demencyjnymi.

W ramach realizacji szkoleń współpracujemy również z innymi trenerami, których charakterystykę znajdą Państwo na stronie danego szkolenia.

SEMINARIA

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów organizujemy warsztaty i seminaria które umożliwiają poszerzenie wiedzy terapeutycznej oraz zapoznanie się z najnowszymi doniesieniami w dziedzinie neuropsychologii.

KONFERENCJE

Jesteśmy organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Neuroskop, która poświęcona jest najnowszym osiągnięciom w dziedzinie neuropsychologii, metod terapeutycznych oraz badań naukowych (czytaj więcej o konferencji NEUROSKOP). Ponadto regularnie pojawiamy się konferencjach, na których prowadzimy prelekcję, warsztaty oraz prezentujemy nasz sprzęt.

Informacje o nadchodzących wydarzeniach znajdują się w sekcji aktualności.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 • Kto może uczestniczyć w szkoleniach Biomed?

  Osoby uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniach to lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi oraz rehabilitanci. Jeśli posiadają Państwo inne wykształcenie prosimy o kontakt z działem szkoleń (tel. 510 850 153) – każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie.

 • Czy otrzymam zaświadczenie potwierdzające udział w kursie?

  Oczywiście, Biomed wydaje zaświadczenia zgodne z § 22 ust. 2 pkt. 4  Rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 • Gdzie znajdę informację na temat terminu i lokalizacji szkolenia?

  Szczegółowe informacje na temat szkoleń dostępne są w kalendarzu oraz na stronach dedykowanych danym szkoleniom.

 • Czy otrzymam od Biomed materiały szkoleniowe?

  Oczywiście, każdy uczestnik szkolenia otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych.

 • Jaki jest koszt szkolenia?

  Każde szkolenie posiada indywidualny cennik. Informacje o cenach dostępne są na stronie danego szkolenia.

 • Jak zapisać się na szkolenie?

  Wypełnij formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie: https://www.biomed.org.pl/szkolenia/zapis-na-szkolenia/

 • Czy w ofercie Biomed znajdują się szkolenia weekendowe?

  Tak, w naszej ofercie znajdują się szkolenia weekendowe. Więcej informacji o terminach szkolenia znajduje się w kalendarzu (sprawdź terminy tutaj).

 • W jakich godzinach odbywają się szkolenia?

  Godziny poszczególnych szkoleń wyszczególnione są w programach. Szkolenia rozpoczynają się zazwyczaj w godzinach porannych, jednakże dokładny czas ich trwania różni się.

  Prosimy o przybycie przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

 • Gdzie odbywają się szkolenia?

  Biomed organizuje szkolenia na terenie całej Polski. Szczegółowe informacje na temat lokalizacji dostępne są w kalendarzu (sprawdź kalendarz szkoleń).

 • Czy muszę posiadać własny sprzęt podczas szkolenia?

  Nie, Biomed zapewnia dla każdego uczestnika dostęp do aparatury podczas części praktycznej szkolenia.

 • W jakiej formie odbywają się szkolenia?

  Biomed organizuje szkolenia otwarte (zgodnie z aktualnym kalendarzem szkoleń dostępnym tutaj) oraz szkolenia na zamówienie (warsztaty indywidualne lub grupowe, szkolenia online, superwizje).

 • Co zawiera cena za szkolenie?

  W cenie szkolenia znajduje się uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, catering. Biomed nie pokrywa kosztów dojazdów oraz noclegów dla uczestników szkoleń.

 • Jak zorganizować szkolenie na zamówienie?

  Prosimy o kontakt z działem szkoleń pod numerem 510 850 153.

Uprawnienia Biomed

Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii jest wpisany do rejestru usług szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu nr  2.02/00068/2017 oraz jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego (zaświadczenie nr 09/2019 z dnia 07.02.2019 r. o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych).