SZKOLENIA I WARSZTATY DEDYKOWANE

Wyszukaj w serwisie
Poniżej przedstawiamy podstawowy zakres tematyczny szkoleń skierowanych do osób prowadzących badania naukowe lub planujących takie badania:
  • Podstawy tworzenia eksperymentów ERP w systemie E-Prime.
  • Zaawansowane techniki eksperymentalne w systemie E-Prime.
  • Podstawy języka e-basic dla systemu E-Prime.
  • Wprowadzenie do pakietu EEGLab dla użytkowników EGI.
  • Analiza danych w EEGLab.
  • Zaawansowane metody analiz w EEGLab, podstawy tworzenia skryptów w MatLab.


W celu uzgodnienia szkolenia wszystkich potrzebnych szczegółów skontaktuj się z nami.