Szkolenia dla Rad Pedagogicznych
Wyszukaj w serwisie

Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (APD)- szkolenie dla rad pedagogicznych

Szkolenie z tematyki Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (APD)- charakterystyka zaburzenia, rozpoznanie i trening słuchowy z wykorzystaniem metody Warnkego.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
• uzyskanie wiedzy na temat zaburzeń przetwarzania słuchowego
• nabycie umiejętności rozpoznawania objawów zaburzeń przetwarzania słuchowego u dzieci
• poznanie charakterystyki funkcjonowania dzieci z APD oraz związanych z tym niepowodzeń szkolnych
• zapoznanie się z treningiem słuchowym Metodą Warnkego.

Odbiorcy szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów, nauczycieli oraz osób zainteresowanych wykorzystaniem treningu słuchowego w zaburzeniach APD.

Część teoretyczna 2 godziny
1. Definicja APD .
2. Etiologia i symptomy APD.
3. APD a zaburzenia rozwojowe i specyficzne trudności w nauce (zaburzenia uwagi i zachowania, dysleksja, ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu).
4. Postępowanie terapeutyczne w APD.
W części teoretycznej 1 krótka przerwa.

Część praktyczna 2 godziny
1. Teoretyczne wprowadzenie do metody Warnkego.
2. Omówienie diagnozy APD z zastosowaniem metody Warnkego.
3. Prezentacja treningu słuchowego wg metody Warnkego.
W części praktycznej 1 krótka przerwa.