Szkolenia dla Rad Pedagogicznych
Wyszukaj w serwisie

Neurodydaktyka- techniki twórczego prowadzenia lekcji

Szkolenie obejmuje obszary skupiające się wokół pracy mózgu i jej znaczenia
w przyswajaniu nowych informacji przez uczniów.

Szkolenia i warsztaty odbywają się u Państwa w placówce.
W ramach jednego spotkania może być przeszkolona cała rada pedagogiczna. Ponieważ każde grono pedagogiczne jest indywidualne, staramy się dopasować do oczekiwań oraz potrzeb wszystkich uczestników.  Szczegóły dotyczące poszczególnych szkoleń ustalane są indywidualnie i dostosowywane do Państwa oczekiwań. 

Nauczyciele po szkoleniu:
  • nauczą się wyzwalać kreatywność u dzieci,
  • poznają metody indywidualizacji  procesu nauczania,
  • poznają metody i techniki rozwijające myślenie twórcze,
  • poznają  aktywizujące metody nauczania.

Program obejmuje:
  • uczenie przyjazne mózgowi,
  • w jaki sposób rozwijać kreatywność u dzieci,
  • proste ćwiczenia wspomagające koncentrację uwagi u dzieci,
  • trening uważności.


Podczas szkolenia zapewniamy uczestnikom pakiet informacji oraz wszystkie potrzebne materiały.