Szkolenia dla Rad Pedagogicznych
Wyszukaj w serwisie

Komunikacja interpersonalna w szkole

Szkolenie dotyczy tematyki wyrażanych werbalnych komunikatów i tego, jak one mogą być rozumiane przez uczniów, czy gesty, postawa, grymasy twarzy mogą być odczytane we właściwy dla nadawcy sposób?

Nauczyciele po szkoleniu:
  • będą potrafili korzystać z koncepcji analizy transakcyjnej w lepszym rozumieniu sytuacji komunikacyjnych
  • będą znali i stosowali narzędzia komunikacyjne służące kierowaniu rozmową i budowaniu relacji takie jak: parafraza, podsumowywanie, klaryfikacja, pozytywne przeformułowanie, komunikat „Ja”
  • będą potrafili budować komunikat w oparciu o model stopniowania reakcji Pameli Butler
Program obejmuje:
  • wprowadzenie do analizy transakcyjnej. Trzy poziomy komunikatu.
  • reguły efektywnej komunikacji.
  • dynamika procesów komunikacji w grupie.
  • reakcje w sytuacjach trudnych i konfliktowych.