SZKOLENIA BIOMED

Wyszukaj w serwisie
 
Celem organizowanych przez nas kursów jest doskonalenie Państwa umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych oraz nabycie umiejętności wykorzystania nowych narzędzi do stymulacji mózgu
w Państwa pracy.

Szkolenia organizowane przez Biomed przeznaczone są dla lekarzy, psychologów, pedagogów, logopedów, rehabilitantów, nauczycieli.
 

Wykorzystując nasze doświadczenie dydaktyczne i wiedzę terapeutyczną oraz współpracę z czołowymi ośrodkami akademickimi, nasza oferta obejmuje:
 
Szkolenia organizujemy w formie:
Tym z Państwa, którzy nie mogą skorzystać ze szkoleń obejmujących dni powszednie, proponujemy skorzystanie ze szkoleń weekendowych dostępnych w naszym kalendarzu szkoleń. 
 
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na numer telefonu: 693 396 774.

Uprawnienia Biomed

Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii jest wpisany do rejestru usług szkoleniowych
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu nr  2.02/00068/2017 oraz jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego (zaświadczenie nr 09/2019 z dnia 07.02.2019 r. o wpisie do ewidencji szkół
i placówek niepublicznych).