SZKOLENIA BIOFEEDBACK - specjalistyczne

Wyszukaj w serwisie
Organizujemy profesjonalne szkolenia dla terapeutów zajmujących się wykrywaniem i leczeniem dysleksji oraz ADHD, a także pomagającym uczniom z problemami szkolnymi różnego typu. Na nasze kursy zapraszamy również specjalistów zainteresowanych problematyką biofeedback i innymi metodami terapii psychologicznych.
 
Celem naszych kursów jest doskonalenie umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych oraz wykorzystanie nowych narzędzi do stymulacji mózgu. Szkolenia dedykowane są osobom, które ukończyły 
szkolenie EEG Biofeedback I stopnia.
 
Szkolenia specjalistyczne obejmują zagadnienia z zakresu psychofizjologii stosowanej i metody biofeedback. Każde nasze spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń i konsultacji w ramach superwizji prowadzonej przez specjalistów.

WARSZTAT: EEG-Biofeedback w zaburzeniach depresyjno-lękowych

WARSZTAT: EEG-Biofeedback w zaburzeniach depresyjno-lękowych

Na warsztacie omówione zostaną studia porównawcze przypadków własnych ze znanymi w literaturze fachowej dotyczącymi zaburzeń depresyjno-lękowych u dzieci i dorosłych. Studia oparte są na ilościowej analizie zapisu EEG mózgu (QEEG). Prowadzący przedstawi propozycje prowadzenia zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem treningu  EEG-Biofeedback.
Zobacz szkolenie
Szkolenie SCP Biofeedback

Szkolenie SCP Biofeedback

Szkolenie SCP to specjalnie zaprojektowany kurs z wykorzystaniem wolnych potencjałów korowych SCP do treningów w praktyce.
 
Zobacz szkolenie
HEG-biofeedback w terapii ADHD, ADD

HEG-biofeedback w terapii ADHD, ADD

Zapraszamy na szkolenie specjalistyczne –  HEG-biofeedback w terapii ADHD, ADD! Metoda nIR HEG-biofeedback jest nowatorska i w odróżnieniu od powszechnie w Polsce znanej metody EEG-biofeedback analizuje aktywność trenowanego obszaru mózgu za pomocą podczerwieni, co pozwala na ocenę procentowej zmiany jego natlenienia.
Zobacz szkolenie
Stres w szkole i pracy

Stres w szkole i pracy

Zapraszamy na szkolenie specjalistyczne – Stres w szkole i pracy! Na szkoleniu zostaną omówione możliwości redukcji stresu w szkole oraz zaproponowany trening biofeedback dla osób z syndromem wypalenia zawodowego. Ponadto w drugiej części szkolenia będzie można zasięgnąć opinii naszych terapeutów dotyczących problemów pacjentów uczestników szkolenia.
Zobacz szkolenie
RSA Biofeedback w diagnostyce i terapii

RSA Biofeedback w diagnostyce i terapii

Szkolenie RSA Biofeedback w diagnostyce i terapii to specjalnie zaprojektowany kurs dotyczący analizy zmian rytmu serca, która ma zastosowanie w praktyce i badaniach ze szczególnym uwględnieniem analizy dopasowania zdolności układu sercowo – naczyniowego.
Zobacz szkolenie
Łagodne zaburzenia poznawcze (MCI). Diagnoza neuropsychologiczna i terapia z wykorzystaniem metody tDCS i EEG Biofeedback.

Łagodne zaburzenia poznawcze (MCI). Diagnoza neuropsychologiczna i terapia z wykorzystaniem metody tDCS i EEG Biofeedback.

Celem szkolenia jest przygotowanie terapeutów do zastosowania wybranych testów neuropsychologicznych oraz neuromodulacji metodą tDCS i EEG Biofeedback w rozpoznawaniu i terapii łagodnych zaburzeń poznawczych.
Zobacz szkolenie
Diagnozowanie i terapia zaburzeń lękowych

Diagnozowanie i terapia zaburzeń lękowych

Zapraszamy na szkolenie specjalistyczne – Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych z wykorzystaniem metody EEG-biofeedback oraz wsparcia farmakologicznego. Na szkoleniu szczegółowo omówimy psychofizjologię lęku oraz zastosowanie farmakoterapii i metody biofeedback do diagnozowania i terapii osób cierpiących z powodu zaburzeń lękowych.

Zobacz szkolenie
Jak wspomagać rozwój dzieci z ADHD? Innowacyjne metody terapii i diagnostyki

Jak wspomagać rozwój dzieci z ADHD? Innowacyjne metody terapii i diagnostyki

Zapraszamy na szkolenie specjalistyczne –  Jak wspomagać rozwój dzieci z ADHD? Innowacyjne metody terapii i diagnostyki. Podczas szkolenia będzie mowa o najnowszych odkryciach w dziedzinie diagnozowania i terapii ADHD.
Zobacz szkolenie
Dysleksja bez tajemnic. Wielodyscyplinarne podejście do diagnostyki i terapii dysleksji

Dysleksja bez tajemnic. Wielodyscyplinarne podejście do diagnostyki i terapii dysleksji

Zapraszamy na szkolenie specjalistyczne –  Dysleksja bez tajemnic. Wielodyscyplinarne podejście do diagnostyki i terapii dysleksji  Na szkoleniu jest omawiany temat dysleksji z różnych punktów widzenia: lekarza, fizjoterapeuty, psychologa, pedagoga.
Zobacz szkolenie
Mindfulness – techniki relaksacyjne i uważności w terapii biofeedback

Mindfulness – techniki relaksacyjne i uważności w terapii biofeedback

Zapraszamy na szkolenie specjalistyczne:  Mindfulness – techniki relaksacyjne i uważności w terapii biofeedback. Podczas warsztatu będzie można nauczyć się i doświadczyć wielu technik relaksacyjnych.
Zobacz szkolenie
Jak wygrać z depresją?

Jak wygrać z depresją?

Zapraszamy na szkolenie specjalistyczne – Jak wygrać z depresją. W trakcie szkolenia zmierzymy się z problemem depresji – omówione zostaną protokoły stosowane w treningach biofeedback oraz ich praktyczne zastosowanie w konkretnych przypadkach.
Zobacz szkolenie
Szkolenie Stress Control

Szkolenie Stress Control

Zapraszamy na szkolenie specjalistyczne – Stress Control. Podczas szkolenia zostaną przedstawione wszystkie możliwości programu Stress Control firmy Thought Technology, który wykorzystuje naturalne możliwości człowieka do zachowania czy też odbudowy równowagi psychofizycznej z zastosowaniem technik oddechowych, akustycznych i sugestii. 
Zobacz szkolenie