Systemy dEEG, EEG, ERP, QEEG, tDCS, BESA, Biofeedback, Eye tracking

Wyszukaj w serwisie

Akwizycja i analiza sygnału EEG, dEEG, QEEG, ERP, stymulacja tDCS, Eye tracking, BESA


Systemy do badań naukowych oferowane przez Biomed Neurotechnologie to najwyższej klasy sprzęt i oprogramowanie, które można wykorzystać do profesjonalnego projektowania badań, prowadzenia zapisu istotnych parametrów fizjologicznych oraz analizy danych. 

          
 

W zależności od potrzeb badawczych możemy zaoferować systemy mogące przetwarzać od kilku do 256 kanałów EEG. Systemy te mogą być wykorzystywane do prowadzenia badań w takich dziedzinach, jak: neurologia (EEG), psychiatria (QEEG, tDCS), neurochirurgia (dEEG), neuropsychologia (QEEG, ERP). Możemy pochwalić się tym, że jesteśmy prekursorami w zakresie diagnostyki QEEG, badania obrazującego mapę dysfunkcji w pracy mózgu, a tym samym służącego rozpoznaniu zaburzeń psychiatrycznych i neurologicznych. Oferujemy rozwiązania do stymulacji prądowej - mikropolaryzacji tDCS . Na uwagę załugują również systemy do Eye trackingu.
 
Wśród oferowanych systemów do EEG, QEEG, ERP możemy polecić system WinEEG (Mitsar) i Net Station (EGI). Pierwszy z nich sprawdzi się w badaniach z użyciem mniejszej ilości kanałów (19–32), ale wymagających złożonych procedur obliczeniowych (ICA, analiza falkowa, uśrednianie zapisów różnych badanych, porównywanie uśrednionych zapisów, ERP, baza normatywna i wiele innych). Pod tym względem system ten jest niezwykle intuicyjny i wygodny w obsłudze. 
 
EGI fMRI


Psychofizjologia

Naukowcy zajmujący się badaniem zależności pomiędzy funkcjonowaniem człowieka, zachowaniem, emocjami i fizjologią znajdą w naszej ofercie rozwiązania idealnie dopasowane do swoich oczekiwań. Systemy Thought Technology umożliwiają:
  • dowolne łączenie czujników w konfiguracje niespotykane u innych producentów; możliwe do wykorzystania czujniki to m.in.: EEG, SCP/EP, EMG, EKG, BVP (puls), SC (przewodność skóry), czujnik częstości oddechów, czujnik temperatury, inklinometr, czujnik siły, czujniki mierzące czas reakcji, goniometr, torsjometr, nIR HEG, pIR HEG, Voltage Isolator
  • łączenie koderów, przesyłanie danych (10 kanałów, 2048 próbek/s) na odległość ok. 100 m dzięki technologii Bluetooth 2.0 class II
  • możliwość programowania i dostosowania oprogramowania do potrzeb badawczych za pomocą specjalnego pakietu Developer Tools lub TTL-API do bardziej wymagających zadań.
     

Interfejsy mózg-komputer

Do projektowania i testowania interfejsów mózg-komputer (BCI) można wykorzystać zarówno system Infiniti firmy Thought Technology, zapisujący wiele różnych parametrów fizjologicznych, jak również wielokanałowy dEEG firmy EGI (do 256 kanałów), który wyposażony jest w Amp Server Pro SDK, umożliwiający przesyłanie danych w czasie rzeczywistym do zewnętrznej, np. opracowanej przez naukowca aplikacji, a także łączenie tych danych EEG z danymi z urządzenia Eye Tracker i danymi fizjologicznymi.