SYSTEM EGI do EEG i dEEG
Wyszukaj w serwisie

Geodezyjny system EEG do zastosowań klinicznych GES400

Geodezyjny system EEG firmy EGI o nazwie GES400 został zaprojektowany od początku w zupełnie nowy sposób. Projekt zakładał istotne zwiększenie ilości elektrod (do 256). Taki rozkład elektrod umożliwia korzystanie z nowych obiecujących możliwości elektroencefalografii (np. lokalizacji źródeł). Jednocześnie jest to najszybszy i najwygodniejszy dla pacjenta system EEG.

GES400Clinical

Rutynowe EEG - rozwiązania przyjazne pacjentowi
Każdy pacjent, który po raz pierwszy uczestniczy w badaniu EEG, może odczuwać lęk. Szczególnie dotyczy to pacjentów z autyzmem lub innymi zaburzeniami, które powodują, że badanie jest trudne lub niemożliwe do wykonania. Z systemem GES400 badanie jest komfortowe i bezbolesne co istotnie zwiększa możliwość badania takich pacjentów.
 
Neurologia dziecięca
Badanie dzieci a w szczególności niemowląt jest niezwykle trudne. Ważny jest czas przygotowania, spokój dziecka oraz mała inwazyjność. GES400 jest wybierany przez lekarzy z uwagi na te właśnie cechy. Dzięki temu można częściej uzyskać wysokiej jakości EEG, bez konieczności powtarzania zapisu czy usypiania dziecka z powodu artefaktów ruchowych.
 

 

 

Dlaczego dEEG (dense array EEG)?
Badania biofizyczne wykazały, że w badaniach EEG informacja jest niepełna i duża ilość informacji jest utracona. To może powodować błędy w diagnozie. Dopiero osiągnięcie odstępu między elektrodami rzędu jednego lub dwóch centymetrów pozwala osiągnąć satysfakcjonującą dokładność. Takie parametry można uzyskać stosując 256 kanałowe siatki EEG. Medyczne systemy EEG GES400 dają możliwość wykorzystania tego rozwiązania w praktyce. Lekarz ma dostęp do pełnej informacji, może przełączać się swobodnie między systemem 10-20 a 256 kanałowym montażem, generować mapy z wyjątkową precyzją rozkładu mocy EEG, dokonywać analizy źródeł wybranych grafoelementów. Najczęściej takie rozwiązanie wykorzystuje się w neurochirurgii, neurologii i psychiatrii.

NetStationClinic

Precyzyjna diagnostyka.
Duża rozdzielczość przestrzenna jest potrzebna nie tylko do lokalizacji patologicznych ognisk w mózgu, ale przede wszystkim do ich wykrywania. Badania porównawcze systemów 10-20 oraz dense array EEG (Holmes 2008) pokazały, że system 10-20 jest niewystarczający w wykrywaniu neuropatologii.  Jeśli mały obszar mózgu, który funkcjonuje nieprawidłowo generuje nieprawidłową aktywność bioelektryczną - może ona być "niewidoczna" dla systemów 19 kanałowych. Należy pamiętać, że w systemie 10-20 odległości między elektrodami są rzędu 7 cm.

Holmes, M. D. (2008). Dense array EEG: Methodology and new hypothesis on epilepsy syndromes. Epilepsia, 49, 3-14.
 
Holmes, M. D., Brown, M., & Tucker, D. M. (2004). Are "generalized" seizures truly generalized? Evidence of localized mesial frontal and frontopolar discharges in absence. Epilepsia, 45(12), 1568-1579.
 
Lantz, G., Grave de Peralta, R., Spinelli, L., Seeck, M., & Michel, C. M. (2003). Epileptic source localization with high density EEG: how many electrodes are needed? Clin Neurophysiol, 114(1), 63-69

Diagnostyka przedoperacyjna w neurochirurgii

W 2011 roku V. Brodbeck i in, (Brain a Journal of Neurology) udowodnili wysoką precyzję diagnostyki przedoperacyjnej z zastosowaniem dense array EEG. Kolejne badania (między innymi z iEEG) potwierdziły te wyniki.
W oparciu o doświadczenia wielu ośrodków oraz szereg publikacji, w czerwcu 2016 roku opracowano (Rosenov i in. 2016, Epilepsia, 57(8)) standardy diagnostyki przedoperacyjnej pacjentów z padaczką, które włączają wielokanałową diagnostykę dEEG w rutynową procedurę przed zabiegami neurochirurgicznymi. Ustalono, że oprócz SPECT, MRI czy MEG, lekarze powinni stosować zapis EEG z wykorzystaniem minimum 64 - 256 kanałów (dense array EEG), z możliwością jednoczesnej rejestracji wideo EEG oraz obrazowania źródeł (ESI). 

Wizualizacja przestrzenna aktywności kory mózgowej. Obrazowanie źródeł (GeoSource)

GeoClinic

Przy pomocy specjalnie zaprojektowanych narzędzi można lokalizować czynność bioelektryczną mózgu w celu:
 • identyfikowania określonych komponentów ERP
 • lokalizowania ognisk padaczkowych
 • wizualizowania przebiegu EEG, jednocześnie z lokalizacją przestrzenną 3D z uwzględnieniem indywidualnie dopasowanych modeli głowy
 • stymulacji elektrycznej wybranego obszaru w wykorzystaniem 256 kanałowego systemu GTEN.
Zintegrowany system do zapisu parametrów fizjologicznych Physio 16

physio16GES400 można rozbudować o jeden lub dwa 16 kanałowe moduły do rejestracji parametrów fizjologicznych takich jak m.in. oddech, EMG, EKG, SPO2, ruch i in. 
Physio16 można wykorzystać zarówno w badaniach snu jak również eksperymentach mających na celu testowanie zależności między parametrami EEG a reakcjami emocjonalnymi i behawioralnymi.Specyfikacja techniczna GES400
 • Liczba kanałów: 32-256
 • Rozdzielczość A/D: 24 bit
 • Impedancja wejściowa: >/= 1 GOhm
 • Częstotliwość próbkowania: 8kHz (z AmpServer Pro)
 • Pasmo częstotliwości: DC do 2000 Hz
 • Rodzaj mikroprocesora: Intel ATOM 1,6 GHz
 • Zgodność z MR: tak; konieczny pakiet rozszerzenia