tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
e-mail: centrum@biomed.org.pl

SENSOMOTORYKA- opis szkoleń

Wyszukaj w serwisie
Dynamiczny rozwój SENSOMOTORYKI w Niemczech i innych krajach europejskich zaowocował wdrożeniem jej w wielu ośrodkach diagnostyczno - terapeutycznych, klinikach, gabinetach prywatnych, poradniach i placówkach oświatowych. Obecnie cieszy się dużym zainteresowaniem również w Polsce, a grupa przeszkolonych terapeutów stosuje ją z ogromnym powodzeniem w praktyce zawodowej.

Metoda ta w dużej mierze może być ubogaceniem warsztatu pracy dla terapeutów integracji sensorycznej, ponieważ oparta jest na tych samych podstawach teoretycznych a koncepcja pracy Wienfreda Scholtza daje uczestnikom szkoleń możliwość skutecznej pomocy potrzebującym dzieciom.

Sensomotoryka daje możliwości terapeutycznej pracy z dzieckiem:
  • z trudnościami w nauce
  • problemami z zachowaniem
  • z niewłaściwą koordynacją ciała oraz precyzją ruchów
  • mającym problemy z planowaniem ruchu (wchodzenie, schodzenie po schodach, jazda na rowerze)
  • z niewłaściwą postawą ciała
  • niezgrabnością ruchową
  • problemami grafomotorycznymi.
 
Na szkoleniach z SENSOMOTORYKI przedstawiamy wpływ niezintegrowanych odruchów wczesnodziecięcych na sferę edukacyjną oraz zachowanie dzieci. Świadomość związku między rozwojem sensomotorycznym a funkcjami poznawczymi pozwala na zastosowanie lepszych i skuteczniejszych działań terapeutycznych mających wpływ na naukę szkolną i osiągnięcie sukcesów edukacyjnych oraz codzienne funkcjonowanie dziecka.
 
Terapia sensomotoryczna z dzieckiem prowadzona jest w taki sposób, aby kłopoty i trudności wynikające z niezintegrowanych odruchów wczesnodziecięcych, poddane odpowiedniej treningowi służyły, optymalnemu wykonywaniu zadań ruchowych.

W ramach szkoleń uczestnicy nauczą się obserwować, rozpoznawać i diagnozować nieprawidłowości w rozwoju dziecka, przeprowadzać testy wywoływania odruchów wczesnodziecięcych. W części praktycznej uczestnicy nauczą się jak opracować i przygotować indywidualny trening sensomotoryczny dla dziecka. Prezentowane są liczne ćwiczenia, z użyciem szerokiej gamy narzędzi do terapii sensomotorycznej. Każdy z uczestników może doświadczyć pracy z narzędziami oraz dowiedzieć się jak wykorzystać je w swojej codziennej pracy w gabinecie. 

                                                      
 
Szkolenia z sensomotoryki składają się z dwóch części:
I.  Sensomotoryka - kurs podstawowy (dwudniowy kurs).
II. Sensomotoryka - kurs zaawansowany (dwudniowy kurs).


Aktualne terminy szkoleń znajdują się w kalendarzu szkoleń.
Szkolenia na zamówienie - kontakt z Działem Szkoleń: tel. kom. 693-396-774 lub tel. (071) 336-10-36.