tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Seminaria Biomed
Wyszukaj w serwisie

Spotkania z Metodą Warnkego

Zapraszamy na "Spotkania z Metodą Warnkego".
Przedstawimy Państwu główne założenia metody, obszary zastosowania oraz zasady pracy z Brain-Boy Universal - narzędziem do treningu indywidualnego wykorzystywanym w treningu Metodą Warnkego.


Brain-Boy Universal w terapii dysleksji  Trening słuchowy z Brain-Boy Universal

Co w programie:
  • Podstawy teoretyczne Metody Warnkego.
  • Diagnoza i trening słuchowy według Metody Warnkego - procedura diagnostyczna, narzędzia.
  • Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem Brain-Boy Universal
  • Brak odruchów wczesnodziecięcych a niepowodzenia w uczeniu się – trening sensomotoryczny
    i słuchowy, ćwiczenia praktyczne.
  • Jak pomaga Biofeedback.
  • Dyskusja.
Zaświadczenie:
• Uczestnicy po warsztacie otrzymują imienne zaświadczenie uczestnictwa w warsztacie.

UWAGA:
Warsztat nie jest przeznaczony dla osób, które pracują z Metodą Warnkego.
OBOWIĄZUJĄ ZAPISY


mgr Dorota Jagura
Psycholog, terapeuta Metody Warnkego i Sensomotoryki, terapeuta funkcji poznawczych metodą RehaCom.
Absolwentka psychologii klinicznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS we Wrocławiu. W toku kształcenia psychologicznego ukończyła wiele seminariów specjalizacyjnych, w tym z psychologii zdrowia i neuropsychologii oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Tą ostatnią szczególnie ceni w kontakcie z małymi pacjentami, przy czym dodatkowym wsparciem jest pogłębianie wiedzy o szczególne zainteresowanie psychologią rozwoju i pedagogiki.
W BIOMED prowadzi diagnozę i terapię metodami Warnkego oraz Sensomotoryki i RehaCom. W obszarze jej zainteresowań zawodowych jest również wsparcie terapeutyczne grup DDA, gdzie poszerza swoje kompetencje terapeutyczne. 
Na warsztaty obowiązują zapisy!!!

Zgłoszenia przyjmujemy po wcześniejszym ogłoszeniu terminu i lokalizacji spotkań tylko na adres mailowy: konferencje@biomed.org.pl 
Ilość miejsc jest ograniczona – zastrzegamy prawo do zamknięcia listy zgłoszeń przed terminem.

W treści zgłoszenia prosimy o podanie:
● daty
● godziny
● lokalizacji warsztatów
● imię, nazwisko
● nazwa stanowiska
● numer telefonu
● nazwę instytucji.

Zgłoszenia bez pełnych wymaganych danych nie będą przyjmowane!
LESZNO
20.02.2019

BYDGOSZCZ
27.02.2019 - lista zamknięta
28.02.2019 - lista zamknięta

ZIELONA GÓRA
06.03.2019- godz.10.00 - lista zamknięta
06.03.2019 - godz.13.15

KATOWICE
13.03.2019

BIAŁYSTOK
20.03.2019

OSTRÓW MAZOWIECKA
21.03.2019

OPOLE
27.03.2019

ŚRODA Wlkp.
03.04.2019 

BYDGOSZCZ
10.04.2019

KALISZ
16.04.2019