tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Seminaria Biomed
Wyszukaj w serwisie

Spotkania z Metodą Warnkego

Zapraszamy na "Spotkania z Metodą Warnkego".
Przedstawimy Państwu główne założenia metody, obszary zastosowania oraz zasady pracy z Brain-Boy Universal - narzędziem do treningu indywidualnego wykorzystywanym w treningu Metodą Warnkego.


Brain-Boy Universal w terapii dysleksji  Trening słuchowy z Brain-Boy Universal

Co w programie:
  • Podstawy teoretyczne Metody Warnkego.
  • Diagnoza i trening słuchowy według Metody Warnkego - procedura diagnostyczna, narzędzia.
  • Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem Brain-Boy Universal
  • Brak odruchów wczesnodziecięcych a niepowodzenia w uczeniu się – trening sensomotoryczny i słuchowy, ćwiczenia praktyczne.
  • Dyskusja.
Zaświadczenie:
• Uczestnicy po warsztacie otrzymują imienne zaświadczenie uczestnictwa w warsztacie.

UWAGA:
Zgłoszenia przyjmujemy po wcześniejszym ogłoszeniu terminu i lokalizacji spotkań tylko na adres mailowy: konferencje@biomed.org.pl  
Ilość miejsc ograniczona – zastrzegamy prawo do zamknięcia listy zgłoszeń przed terminem 

W treści zgłoszenia prosimy o podanie: ● daty ● godziny ● lokalizacji warsztatów ● imię, nazwisko ● nazwa stanowiska ● numer telefonu ● nazwę instytucji.
Zgłoszenia bez pełnych wymaganych danych nie będą przyjmowane!
15.05.2018r - Warszawa
16.05.2018r - Warszawa