tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Seminaria Biomed
Wyszukaj w serwisie

Konferencja w KRAKOWIE 14.12.2017r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w otwartej, bezpłatnej konferencji w KRAKOWIE:
"Metody diagnozy i terapii trudności w uczeniu się."

       
serdecznie zaprasza do udziału w otwartej bezpłatnej konferencji
  2 konferencja z cyklu: „Nauka i biznes – razem dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi”.
Metody diagnozy i terapii trudności w uczeniu się."
Konferencja zorganizowana jest przy współudziale 
Katedry Zastosowań Techniki w Diagnozie i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością
Instytut Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie


miejsce: KRAKÓW
Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
ul. R. Ingardena 4, 30-060 Kraków, (wejście od ulicy Oleandry)
Aula 401 n
 
   data: 14.12.2017r.
  godz. 10.30-15.00
 

Seminarium dedykowane jest wszystkim osobom zainteresowanym najnowszymi osiągnięciami
w diagnozie oraz terapii trudności w uczeniu się.

Program konferencji:
   
Wykłady  
 10:30-10:50 Rejestracja
 10:50-11:00       Powitanie
Biomed Neurotechnologie/ Gospodarz
 11:00-11:45
 
Kliniczna analiza problemowych zachowań dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z zastosowaniem systemu Rehacom i Sensomotoryki.
Agnieszka Olszewska (Biomed)
 11:45-12:30
   
Metoda Warnkego w kontekście teorii uczenia się. Proste zasady skutecznej terapii.
Agnieszka Olszewska (Biomed)
 12:30-13:00 Przerwa kawowa
 13:00-13:30
 
Innowacje w neuroterapii: feedback sensoryczny, czujniki podczerwieni, streaming multimedialny, stymulatory.
Robert Kozłowski (Biomed)
 13:30-14:00 Oddechowo wyzwalana równowaga, czyli jak wykorzystać HRV(RSA) biofeedback w terapii dzieci z ADHD i zaburzeniami emocji.
Robert Kozłowski (Biomed)
 14:00-14:30
 
Komputerowa terapia eyetrackingowa i jej możliwości diagnostyczne i terapeutyczne (dysleksja, niepełnosprawność ruchowa, zaburzenia koncentracji uwagi).
Beata Weber (Biomed)
 14:30-14:45 Skuteczność i metody Warnkego w zaburzeniach komunikacji. Komunikat z badań.
dr Ewa Brzdęk (Uniwersytet Pedagogiczny)
 14:45-15:00 Zastosowanie eye trackingu w diagnostyce dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
dr Elżbieta Lubińskia - Kościółek (Uniwersytet Pedagogiczny)
 
ZAPISY:
W celu zapisania się na seminarium prosimy przesłać wiadomość na adres: konferencje@biomed.org.pl
W treści prosimy podać tytuł seminarium i miasto, imię, nazwisko, numer telefonu oraz nazwę instytucji
                                                                                
Uwaga: Zapisy trwają do 08 grudnia 2017r.