tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Szkolenia
Neurotechnologie
Rozwiązania w biofeedbacku
Metoda Warnkego i Sensomotoryka
Badania naukowe
Seminaria Biomed
Wyszukaj w serwisie
Seminarium w ŁODZI 02.06.2017r.
Serdecznie zapraszamy do udziału w otwartym, bezpłatnym Seminarium Dydaktycznym w ŁODZI:
"
Innowacyjne metody w diagnozie i terapii dzieci oraz dorosłych. 
Mózg w świecie zmysłów".
       
serdecznie zaprasza do udziału
w otwartym bezpłatnym Seminarium Dydaktycznym na temat:
Innowacyjne metody w diagnozie i terapii
dzieci oraz dorosłych.
Mózg w świecie zmysłów".
miejsce: ŁÓDŹ
Centrum Szkoleniowe DOM
ul. Piotrkowska 243, 90-456 Łódź

   data: 02.06.2017r.
  godz. 10.00-16.30
 

Seminarium dedykowane jest wszystkim osobom zainteresowanym najnowszymi osiągnięciami
w diagnozie oraz terapii dysleksji i trudności w nauce.
Zapraszamy do wzięcia udziału w specjalnie zorganizowanych warsztatach. 

Program seminarium:
   
Wykłady  
 10:00-10:20 Rejestracja
 10:20-10:30       Powitanie
Biomed Neurotechnologie/ Gospodarz
 10:30-11:15
 
Aktywizowanie różnych kanałów zmysłowych w procesie terapii neurofeedback: biofeedback dotykowy, terapeutyczne gry 3D, eye-feedback.
Robert Kozłowski (Biomed)
 11:15-12:00
   
Komputerowa terapia eyetrackingowa i jej możliwości diagnostyczne i terapeutyczne (dysleksja, zaburzenia koncentracji uwagi, niepełnosprawność ruchowa).
Beata Weber (Biomed)
 12:00-12:10 Przerwa
 12:10-12:55
 
Sensomotoryka - brak integracji odruchów wczesnodziecięcych a niepowodzenia w szkole.
Agnieszka Olszewska (Biomed)
 12:55-13:05 Przerwa
 13:05-14:00
 
Usprawnianie funkcji poznawczych i ruchowych z pomocą rzeczywistości wirtualnej (Neuroforma).
Miłosz Garczarek (Biomed)
 14:00-14:50  Przykłady zastosowań Metody Warnke w terapii trudności w uczeniu się.
Agnieszka Olszewska (Biomed)
 14:50-15:00 Przerwa
   
Warsztaty  
 15:00-16:30
  
Planowanie terapii trudności w uczeniu się z wykorzystaniem Metody Warnke oraz Sensomotoryki.
Agnieszka Olszewska/ Biomed Neurotechnologie
 15:00-16:30
 
Zastosowanie eye trackingu w pracy z dzieckiem nadpobudliwym, niepełnosprawnym oraz osobą sparaliżowaną.
Beata Weber (Biomed)
   
Informujemy, że ilość miejsc na warsztaty jest ograniczona!

 
ZAPISY:
W celu zapisania się na seminarium oraz na konkretny warsztat prosimy przesłać wiadomość na adres: konferencje@biomed.org.pl
W treści prosimy podać tytuł seminarium i miasto, imię, nazwisko, numer telefonu, nazwę instytucji oraz tytuł warsztatu
 
                                                                                                    
Uwaga: Zapisy trwają do 30 maja 2017r.