SCP-BIOFEEDBACK
Wyszukaj w serwisie

TT AV SYNC

Stosowany do pomiaru i treningu potencjałów wywołanych (EP) i wolnych potencjałów korowych (SCP) oraz pomiaru czasu reakcji.

Charakteryzuje się dużą precyzją synchronizacji czasu zdarzeń wizualnych oraz dźwiękowych, co daje maksymalną dokładność mierzonych parametrów z poszczególnych prób oraz wskaźników czasu reakcji. 

Systemy pomiaru czasu oparte na oprogramowaniu wprowadzają losowe i często ukryte błędy w pomiarach. Ten system jest oparty na pomiarze sprzętowym z użyciem TT-AV Sync, gwarantuje dokładność do 0,5 ms dla kodera FlexComp Infiniti. Maksymalny błąd dla kodera ProComp Infiniti to 3,5 ms.

Do udzielania odpowiedzi można używać przycisków do dłoni i/lub pedałów nożnych. Istnieje również możliwość udzielenia odpowiedzi bezpośrednio z mięśnia (z użyciem czujnika do sEMG).
TT AV Sync jest stosowany z programem do wolnych korowych potencjałów (SCP) oraz do pomiaru czasu reakcji w ReactionTime – aplikacji stosowanej zazwyczaj do treningu sportowców.
 Do udzielania odpowiedzi należy zakupić jedno z poniższych rozwiazań:
  1. Przycisk do dłoni.
  2. Pedał nożny.
  3. Czujnik EMG – odpowiedź za pomoca napięcia mięśni (sEMG).
Zakres dostawy obejmuje:
  1. TT AV Sync.
  2. Słuchawki.
Do użytku z koderami: FlexComp Infiniti, ProComp Infiniti.      

Nr kat. 8722