SCP-BIOFEEDBACK
Wyszukaj w serwisie

SCP Suite

Program do obsługi wolnych potencjałów korowych (SCP- Slow Cortical Potentials Suite), w tym potencjałów wywołanych i związanych ze zdarzeniem (EP/ERP) z możliwością testowania czasu reakcji – w wersji angielskiej.

 

SCP Suite Oprogramowanie SCP Suite Biofeedback
 

SCP Suite jest przeznaczony dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych praktyków neurofeedbacku.
Każde wyzwalane zdarzeniami SCP muszą być mierzone z dokładnością do milisekund i odpowiednio kontrolowane na artefakty. 

SCP- kalibracja artefaktów za pomocą czujnika EEG-Z SCP-przykładowy ekran z niestandardowymi animacjami
                     SCP- kalibracja artefaktów za pomocą czujnika EEG-Z                            SCP-przykładowy ekran z niestandardowymi animacjami

Funkcje programu:
 • bezpośrednia implementacja protokołu klinicznego 
 • rozpoczęcie sesji oraz jej ocena za pomocą jednego kliknięcia. Nawet z ikony na pulpicie!
 • szybki, łatwy w użyciu interfejs do treningu SCP. Wystarczy uruchomić skrypt, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami .
 • łatwo dostępne uwagi za pomocą pozytywnych i negatywnych SCP .
 • próby transferowe do przeniesienia rzeczywistych wyuczonych sygnałów SCP .
 • korekta artefaktów za pomocą specjalnego czujnika EEG do wykrywania ruchu oczu .
 • narzędzia oceny obejmują specjalnie wybrane animacje w obu konfiguracjach pojedynczych i podwójnych ekranem.
 • prosta ocena oraz edycja pojedynczych prób jak i całych sesji 
 • raporty Excel są dostępne dla każdej części programu oraz szczegółów każdej sesji i wyników
 • karty treningowe dostępne do wzmocnienia nauczania klienta poza kliniką 
  SCP- przykładowe karty treningowe                         
                  SCP- przykładowe karty treningowe                                                

Główne cechy programu SCP Suite:
 • w pełni zautomatyzowany program
 • protokoły recenzowane
 • wysoka dokładność badania jakości
 • trening EEG, dwukierunkowo!- SCP Suite uczy samoregulacji potencjałów korowych powolnych w obu kierunkach umożliwiających naukę aktywacji, jak również zahamowanie ogólnej aktywności neuronalnej. W pełni zautomatyzowane i dwukierunkowe odczytywanie protokołów SCP Suite daje klientom pewność kontroli nad ich ogólnym stanem pracy mózgu.
 • łatwa ocena postępów-  każdej sesji programu można wydrukować szczegółowy raport twojego klienta w celu dokonania przeglądu krok po kroku jego postępów.
SCP- przykładowy raport w Excel
SCP- przykładowy raport w Excel
Pakiet współpracuje z koderem ProComp 5 i koderem ProComp Infini.


Program udostępnia gotowe ekrany do terapii SCP-biofeedback. 

Do uruchomienia SCP wymagane są:
 • koder ProComp5 lub ProComp Infiniti
 • czujnik EEG -Z
 • czujnik EEG Z3
 • TT- A / V Sync Sensor - urządzenie generujące bodźcowanie audiowizualne AV-Sync
 • kable EKG Extender Cable ( T8710M ) wymagane do podłączenia elektrod do pomiaru artefaktów
 • elektrody UNIGEL
 • oprogramowanie potrzebne: Biograph Infiniti v6.0.4
Stosowanie SCP Biofeedback może nieść wymierne korzyści zdrowotne, dla osób:
 • z ADHD oraz zaburzeniami koncentracji uwagi,
 • z padaczką (napadami ogniskowymi),
 • migreną,
 • szumami usznymi,
 • zdrowych- treningi „mózgu”, treningi kontroli uwagi.