SCP-BIOFEEDBACK
Wyszukaj w serwisie

Czujnik EE Z-3

 Jest to wzmacniacz elektroencefalografii z wbudowaną opcją pomiaru impedancji.                                                                                                            

Czujnik może pracować w trzech trybach:
  1. Tryb standardowy EEG (powyżej 2 Hz) – podobnie jak czujnik EEG-Z.
  2. EP/0,01 Hz (0,01 Hz częstotliwość graniczna) dla wywołanych potencjałów korowych i wolnych potencjałów korowych.
  3. Tryb wolnych potencjałów korowych/tryb DC do pomiaru wolnych potencjałów korowych, diagnostyki i treningu.
Przycisk Set/Zero służy do przełączania trybów.

Czujnik ma dodatkowe wejście DIN do standardowego EEG, czyli może być wykorzystywany do treningu EEG-biofeedback. Dodatkowo działa w połączeniu z czujnikiem TT– AV Sync i przyciskiem Push Button przeznaczonym do używania w badaniach wywołanych i wolnych potencjałów korowych (EP/SCP) z protokołami i zadaniami typu Go/No-Go.
Zakres dostawy obejmuje:
  1. Czujnik EEG-Z 3.
  2. Kabel zerowania.
  3. Przewód do połączenia czujnika z koderem.
Do czujnika należny podłączyć elektrody DC-EEG opisane w akcesoriach. W programie są dostępne gotowe ekrany do treningu neurofedback: SCP Suite oraz Reaktion Time.
Czujnik współpracuje z koderami FlexComp Infiniti i ProComp Infiniti.

Nr kat. 8671