SCP-BIOFEEDBACK

Wyszukaj w serwisie

 
Wolne potencjały korowe (ang. SCPs) są niskoczęstotliwościowymi zmianami w podstawowym sygnale elektroencefalograficznym (EEG). 
Wolne potencjały korowe należą do tej samej kategorii sygnałów EEG, co potencjały wywołane (ang. EP)
i potencjały związane ze zdarzeniem (ang. ERP). Wolny potencjał korowy jest dodatnią lub ujemną zmianą poziomu wyjściowego EEG, która występuje w odpowiedzi na stymulujący bodziec. Czynnikiem, który wyzwala SCP może być myśl (zdarzenie wygenerowane wewnętrznie), lub coś, co dzieje się w środowisku zewnętrznym (zdarzenie wygenerowane zewnętrznie). W czasie obserwacji sygnału EEG prądu stałego, wiele czynników wygenerowanych wewnętrznie i zewnętrznie spowoduje nieznaczne odchylenia wartości bazowych w górę lub w dół, co sprawia, że zrozumienie tego, co się dzieje staje się wyzwaniem. Jedynym sposobem, aby mieć pewność, że dany bodziec wywołał SCP jest jednoczesne zastosowanie tego bodźca w ściśle określonym czasie i sprawdzenie, czy powoduje on pojawienie się odpowiedzi.
Pakiet wykorzystuje bardzo precyzyjną technologię bodziec-reakcja, która składa się z zaprezentowania klientowi krótkiego bodźca audiowizualnego – takiego jak „wywołaj dodatnie” lub „wywołaj ujemne” – i późniejszej obserwacji sygnału SCP, żeby zobaczyć, czy przesunięcie sygnału w górę lub w dół występuje w odpowiedzi na bodziec. Ścisłe wiązanie sygnału SCP z wydarzeniem, które je wywołało, pozwala na wysoką precyzję pomiaru odpowiedzi. 
   
                                       Elementy analizy SCP                                                            Uśrednione odpowiedzi SCP z odfiltrowanymi artefaktami
 
Proponujemy Państwu zestaw do wolnych potencjałów korowych (SCP), który umożliwia zapisywanie potencjałów wywołanych i związanych ze zdarzeniami (EP/ERP), prowadzenie wolnych potencjałów korowych za pomocą metody biofeedback, jak również mierzenie czasu reakcji oraz innych wskaźników uwagi.
 
Czujnik EE Z-3

Czujnik EE Z-3

 Jest to wzmacniacz elektroencefalografii z wbudowaną opcją pomiaru impedancji.                                                                                                            
Czytaj dalej
SCP Suite

SCP Suite

Program do obsługi wolnych potencjałów korowych (SCP- Slow Cortical Potentials Suite), w tym potencjałów wywołanych i związanych ze zdarzeniem (EP/ERP) z możliwością testowania czasu reakcji – w wersji angielskiej.

 

Czytaj dalej
TT AV SYNC

TT AV SYNC

Stosowany do pomiaru i treningu potencjałów wywołanych (EP) i wolnych potencjałów korowych (SCP) oraz pomiaru czasu reakcji.
Czytaj dalej
Przyciski do odpowiedzi

Przyciski do odpowiedzi

Przyciski służące do udzielania odpowiedzi w reakcji na prezentowany bodziec.
Czytaj dalej