SCP biofeedback

Wyszukaj w serwisie

Udoskonalona metoda EEG-Biofeedback
SCP Biofeedback - trening wolnych potencjałów korowych

 
Wiele publikacji naukowych jak i doświadczeń terapeutów wskazuje na skuteczność treningu EEG-Biofeedback. Jest to metoda polegająca na wypracowaniu w sobie zdolności do samoregulacji określonych fal mózgowych w celu lepszego funkcjonowania w życiu codziennym. Mogą z niej korzystać zarówno dzieci jak i dorośli m.in. z zaburzeniami uwagi, koncentracji, zachowania oraz problemami emocjonalnymi. Służy także udoskonalaniu zdolności skupienia i wyciszenia, co jest przydatne sportowcom, czy managerom. 
 
SCP Biofeedback koncentracja
 

SCP Biofeedback - niezwykle istotny jest próg pobudzenia

Widząc duży popyt na tego typu usługi, naukowcy postanowili opracować specjalny rodzaj EEG-Biofeedbacku, który przede wszystkim skróciłby czas całego okresu treningowego, a także był efektywnym sposobem na konkretne problemy. Dlatego też uważa się, że trening ten jest przeznaczony dla osób z zaburzeniami progu pobudzenia. Cóż to w praktyce oznacza?

Mianowicie, jeżeli osoba o znakomitej zdolności koncentracji próbuje skupić uwagę na jakimś zadaniu, to potrzebuje stosunkowo mało wysiłku by tego dokonać. Czyli jej próg pobudzenia jest niski. Natomiast osobę z np. ADHD wykonanie tego samego zadania będzie kosztowało o wiele więcej wysiłku psychicznego. Oznacza to, że jej próg pobudzenia jest ustawiony o wiele wyżej, gdyż jest to dla niej trudniejsze.
 
SCP Biofeedback zaburzenia koncentracji w ADHD
 
 
Dokładnie odwrotna sytuacja występuje o osób z padaczką, gdzie bodziec, który powinien być dla organizmu neutralny (np. migające światło) powoduje silne pobudzenie komórek nerwowych osób chorych na tę chorobę. Ich próg pobudzenia jest zbyt niski, gdyż zbyt szybko ich neurony się pobudzają.

Metoda SCP-Biofeedback uczy kontrolować swój próg pobudzenia. U osób z ADHD staramy się go obniżyć, a u osób z padaczką – podwyższyć, by stały się one bliższe optymalnemu. Wyznacznikiem tych progów są mierzone w tej metodzie właśnie wolne potencjały korowe.


SCP Biofeedback - dla kogo?

 • osoby z ADHD oraz zaburzeniami koncentracji uwagi – trening ma na celu obniżenie progu pobudzenia, by mniejsza ilość wysiłku psychicznego wystarczyła do aktywacji neuronów. W praktyce oznacza to, że skupienie się nie będzie już tak problematyczne (Strehl, 2006)
 • osoby z padaczką (napadami ogniskowymi) – celem jest podwyższenie progu pobudzenia, by komórki nerwowe nie aktywowały się zbyt szybko. Przed samym napadem obserwuje się wyraźne pobudzenie kory mózgowej, więc trening SCP powinien umożliwić danej osobie możliwość kontroli tegoż progu przed napadem, by do niego nie dopuścić. Badania wskazują, że taki trening samokontroli redukuje ilość napadów. (Kotchoubey i wsp., 2001). 
 • migrena dziecięca – istnieją doniesienia, że terapia SCP- Biofeedback skutecznie zmniejsza ilość i natężenie bólu głowy poprzez trening obniżania progu pobudzenia neuronów kory mózgowej.  (Siniatchkin i wsp., 2000). 
 • szumy uszne – terapia za pomocą SCP odnosi sukcesy jako metoda wspomagająca leczenie szumów usznych już w Polsce. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach pod Warszawą ogłosił swój sukces w przypadku osób cierpiących od lat na uszny uszne – pacjenci odczuli zmianę tonu szumu na mniej irytującą. Terapia polegała na celowym generowaniu hamowania pobudliwości kory mózgowej, gdyż za przyczynę dolegliwości uważa się nadmierne aktywacje neuronów związanych z przetwarzaniem słuchowym. (Milner R, Lewandowska M, Ganc M (2015). 
 

SCP Biofeedback - sprzęt i oprogramowanie

Wolne potencjały korowe to powolne i stosunkowo małe odchylenia w sygnale EEG, obserwowane przy częstotliwościach niższych niż 1-2Hz. Dlatego wymagany jest sprzęt, który jest w stanie rzetelnie wychwycić te drobne różnice aktywności mózgu.

Treningi SCP można wykonywać z użyciem aplikacji SCP-Suite firmy Thought Technology. Użytkownik powinien wyposażyć się z czujnik  EEG-Z3 do zapisu i analizy sygnału o niskich częstotliwościach oraz  TT-AV Sync do rejestracji czasu reakcji na bodziec. Innowacyjne jest to, że program kontroluje i informuje o nadmiarze artefaktów ocznych, które wpływają na poprawność treningu pobudliwości i hamowania aktywności neuronów. Aplikacja współpracuje z koderem ProComp5,  Infinity 8 kanałowym oraz FlexCompem.
SCP Biofeedback urządzenia do treningu
 

Trening SCP Biofeedback - jak przebiega
 

Trening w początkowej fazie przypomina tradycyjny trening EEG-Biofeedback. Pacjent ma za zadanie reagować na obrazek pojawiający się na ekranie komputera starając się wyobrażać sobie na zmianę: aktywację oraz relaks. W ten sposób uplastycznia swój mózg. Co oznacza, że stara się dotrzeć do swojego progu pobudzenia i kontrolować go. W kolejnych fazach treningu zadania są nakierowane bardziej na pobudzanie, bądź hamowanie w zależności od potrzeb pacjenta. W ten sposób przebieg treningu jest dostosowywany do terapii konkretnego zaburzenia.
Trening przebiega także przez kilka tygodni w domu pacjenta, który jest dokładnie poinstruowany, w jaki sposób ma go wykonywać oraz otrzymuje materiały do samodzielnej pracy nad sobą.
Trening SCP Biofeedback

Zalety treningu SCP Biofeedback:

 • trening w gabinecie jest wykonywany na nowoczesnym sprzęcie, który prowadzi jeszcze dokładniejsze pomiary fal mózgowych niż zwykły EEG-Biofeedback.
 • większa część treningu prowadzona jest w domu pacjenta i nie wymaga ani kupna ani wypożyczania specjalistycznego sprzętu.
   
Trewning SCP Biofeedback
 
 • elementem, który odróżnia trening SCP od tradycyjnego EEG-Biofeedbacku jest etap zwany ”próbami transferowymi”. Podczas sesji występują zadania, gdzie tradycyjnie, pokazywany jest feedback na ekranie komputera, lecz pojawiają się także zadania, gdzie nie ma informacji zwrotnej o aktualnym wykonaniu zadania, jedynie pod koniec jest przekazywana informacja o sukcesie, bądź jego braku. Zdajemy sobie sprawę, że trenowanie bez feedbacku jest o wiele trudniejsze, gdyż nie widzimy na bieżąco, czy nasze wysiłki idą w dobrą stronę. Jednakże jeżeli już osiągniemy sukces i uda się nam wywołać zmianę w falach mózgowych bez feedbacku, oznacza to, że osiągnęliśmy najwyższy poziom zaawansowania, który jest celem tego treningu! Przecież w całym treningu chodzi o to, aby nauczyć się takich strategii i takiego sposobu, by móc sobie radzić w życiu codziennym, gdzie nie otrzymujemy bezpośrednio feedbacku. Dlatego celem prób transferowych (czyli tych bez feedbacku) jest nauczenie pacjenta, aby wiedział jak to jest generować ‘dobre’ fale bez feedbacku, co ułatwi mu funkcjonowanie w pracy, czy w szkole, gdzie nie mamy podłączonych elektrod do głowy.
 • bardziej indywidualne podejście do konkretnego zaburzenia – trening ukierunkowany albo na pobudzanie albo na hamowanie aktywności neuronów, w zależności od potrzeb.
 • dźwięki oraz wizja informują pacjenta o zadaniu do wykonania (aktywacja/hamowanie) oraz o sukcesie, dlatego gdy zajdzie taka potrzeba, terapię można poprowadzić bez jednej z tych modalności.
 • możliwość utworzenia raportu po każdym treningu, który eksportowany jest do programu Excell. Program automatycznie generuje wykresy, linie trendu, by terapeuta mógł przeanalizować wyniki terapii na podstawie kolorowych i przejrzystych wykresów.
raporty SCP Biofeedback

Twoi pacjenci korzystaliby częściej z terapii, gdyby mogli ćwiczyć częściowo sami w zaciszu swojego domu? Chciałbyś prowadzić  nowoczesny trening SCP-Biofeedback? Uważasz, że nowoczesna metoda kontroli wolnych potencjałów korowych może pomóc Twoim pacjentom?
Biomed Neurotechnologie prowadzi szkolenia z treningu SCP-Biofeedback!

 
Beata Weber
kognitywista, terapeuta EEG-Biofeedback i SCP-Biofeedback


Bibliografia
http://slysze.ifps.org.pl/nowatorska-terapia-szumow-usznych-za-pomoca-neurofeedbacku-w-kajetanach/

Kotchoubey B, Strehl U, Uhlmann C, Holzapfel S, König M, Fröscher W, Blankenhorn V, Birbaumer N. (2001). Modification of slow cortical potentials in patients with refractory epilepsy: a controlled outcome study. Epilepsia, 42(3):406-16.

Milner R, Lewandowska M, Ganc M (2015). Slow Cortical Potential Neurofeedback in Chronic Tinnitus Therapy: A Case Report. Applied Psychophysiology and Biofeedback

Siniatchkin M, Hierundar A, Kropp P, Kuhnert R, Gerber WD, Stephani U.(2000). Self-regulation of slow cortical potentials in children with migraine: an exploratory study. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 25(1):13-32.

Strehl U., Leins U., Goth G. I in. (2006). Self-regulation of Slow Cortical Potentials: A New Treatment for Children with attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. PEDIATRICS, 118(5):e1530-1540., Heinrich H., Gevensleben H., Freisleder F.J., Moll, G.H. (2004). Training of slow cortical potentials In ADHD: Evidence for positive behavioral and neurophysiological effects. Biological Psychiatry, 55: 772-775.