Regionalne
Wyszukaj w serwisie

Projekty regionalne – podlaskie

Projekty o zasięgu regionalnym dla województwa podlaskiego.


Cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynikają z przyjętej we wrześniu 2013 roku Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. Są to: rozwój przedsiębiorstw, wzrost eksportu i rentowności podlaskich firm, a także lepsze miejsca pracy i lepsze zarobki mieszkańców, czyli wyższa jakość życia. Wsparcie w ramach RPOWP można będzie otrzymać m.in. na: działalność badawczo-rozwojową w przedsiębiorstwach, rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, tworzenie terenów inwestycyjnych, energetykę opartą na źródłach odnawialnych, edukację odpowiadającą na potrzeby regionalnego rynku pracy, aktywizację bezrobotnych, zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Dla kogo? 
 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Służby publiczne inne niż administracja
 • Instytucje ochrony zdrowia
 • Niepubliczne i publiczne zakłady opieki zdrowotnej mające umowę z NFZ
 • Instytucje wspierające biznes
 • Instytucje nauki i edukacji
 • Jednostki naukowe
 • Ośrodki kształcenia dorosłych
 • Przedszkola i instytucje opieki
 • Szkoły i inne placówki oświatowe
 • Partnerstwa
 • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Kto pośrednio może otrzymać wsparcie?
 • osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne,
 • osoby w wieku 50+,
 • mamy wracające na rynek pracy po urodzeniu i wychowaniu dzieci,
 • osoby niepełnosprawne,
 • mieszkańcy mniejszych miejscowości,
 • właściciele i pracownicy przedsiębiorstw.

Główny Punkt Informacyjny w Białymstoku:
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Infolinia 08013 08013

Więcej informacji na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/