tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Regionalne
Wyszukaj w serwisie

Program Rozwoju Polski Wschodniej

W ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej realizowane są projekty dla rozwoju społeczno-gospodarczego pięciu województw Polski Wschodniej:
  • lubelskiego;
  • podkarpackiego;
  • podlaskiego;
  • świętokrzyskiego;
  • warmińsko-mazurskiego.  

 

Program Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW) to instrument wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Jego środki - 2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - przeznaczone będą na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości oraz na ważne, z punktu widzenia spójności i dostępności terytorialnej makroregionu, inwestycje w komunikację miejską, drogi i kolej. 
Ze wsparcia Programu Polska Wschodnia można korzystać na trzy sposoby –
jako realizator projektów,
jako uczestnik infrastruktury
jako użytkownik infrastruktury, która powstanie dzięki dofinansowaniu.

Program obejmuje 5 województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Dla kogo
  • przedsiębiorstwa typu startup,
  • MŚP,
  • ośrodki innowacji, jako animatorzy Platform startowych,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • PKP PLK S.A.
Szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wsparcie publikowane są każdorazowo w dokumentacji konkursu o dofinansowanie. 

Dodatkowe informacje: https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/zasady/