REFERENCJE

Wyszukaj w serwisie

Biomed referencje

"Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach korzystają z terapii słuchowej Metodą Warnkego od stycznia 2016. Z treningu korzystali uczniowie z klas 4-6 Szkoły Podstawowej oraz uczennica Gimnazjum. Pierwszym sygnałem, jeszcze w trakcie trwania 5-cio tygodniowego cyklu treningowego była informacja od nauczycieli, którzy zaobserwowali lepszą koncentrację uczniów podczas lekcji. Sami uczniowie, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami zauważyli, że więcej informacji zapamiętują z lekcji, mniej czasu zajmuje im powtórzenie wiadomości w domu. Czas treningu - codzienne spotkania przez 5 tygodni, w różnych, ustalonych wspólnie porach okazał się niezwykle cenny, ponieważ to uczniowie musieli pamiętać o wyznaczonych porach treningu, nikt im nie przypominał, nie przywoził na określoną godzinę. Okazało się, że potrafili wziąć na siebie odpowiedzialność za własną terapię słuchową i przychodzili systematycznie. Zdecydowana większość z nich zaczęła zapamiętywać informacje z tekstów, zaczęła też płynnie czytać, zaczęła systematycznie pracować w szkole.
Dwa największe sukcesy, które są najbardziej spektakularne: uczeń klasy V,  na początku roku szkolnego osiągał poziom czytania ze zrozumieniem "Niski", po treningu test diagnozujący z czytania ze zrozumieniem napisał na 88% i otrzymał również na koniec roku szkolnego świadectwo z wyróżnieniem.
I przykład drugi: uczennica Gimnazjum po treningu napisała egzamin gimnazjalny z języka polskiego na poziomie 90%. Uczennica ta przez całe lata korzystała z dostosowania metod i form pracy oraz oceniania z powodu niższych od przeciętnych możliwości. Myślę, że to najlepsze rekomendacje mówiące o skuteczności tej terapii."
                                                                                   Dorota Brożek
Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach
pedagog, terapeuta"Miałam wielką przyjemność uczestniczyć w kilku szkoleniach organizowanych przez firmę Biomed. Niewątpliwym walorem szkoleń dotyczących metody Biofeedback  jest łączenie dużej „dawki” wiedzy merytorycznej z warsztatem praktycznym. Zaletą firmy Biomed jest aktywne poszukiwanie najlepszych rozwiązań wspierających działania terapeutyczne zarówno na poziomie teoretycznym jak i praktycznym. Myślę tu o nowych metodach diagnostycznych w dziedzinie neuroobrazowania (QEEG). Nadzwyczajny profesjonalizm kadry szkoleniowej oraz administracyjnej pozwolił na szybkie, sprawne i terminowe załatwianie formalności - na każdym etapie kontaktu z firmą. Materiały szkoleniowe, atmosfera oraz otwartość na współpracę, czynią moim zdaniem firmę Biomed liderem na rynku wysokospecjalistycznych szkoleń zarówno w dziedzinie biofeedback jak i diagnostyki i terapii dysleksji.
Niezwykłym pozostaje fakt, że intensywność kontaktu i zaangażowania jest utrzymywana także po zakończeniu procesu handlowo- szkoleniowego. Relacja z klientem jest tak szczególna, że życzyłabym sobie takiego zaangażowania również w innych relacjach."
                                                                                    mgr Karolina Zienkiewicz
pedagog - terapeuta terapii biofeedback"Jestem terapeutą SI od 8 lat. Kurs z Sensomotoryki ukończyłam w firmie Biomed we Wrocławiu w lipcu 2013r. Pracuję łącząc obydwie dziedziny wiedzy. Chciałam podzielić się doświadczeniem z tego zakresu i wyrazić swoją opinię na temat sensomotoryki.
Myślę, że sensomotoryka jest fundamentem i systemem bazowym w rozwoju dziecka, a integracja sensoryczna jest jej świetnym uzupełnieniem. Moim zdaniem powinno się rozpoczynać proces terapii od sensomotoryki, a potem włączać integrację sensoryczną lub w przypadku zakończenia terapii SI, a dalszego występowania trudności, uzupełnić pracą z odruchami. W moim odczuciu pojęcie integracji sensorycznej powinno być rozszerzone o wiedzę z zakresu sensomotoryki. Integracja sensoryczna zajmuje się prawidłowym działaniem wszystkich sensorów, czyli zmysłów (zmysł smaku, wzroku, słuchu, czucia, dotyku, propriocepcji - czucia głębokiego, czucia mięsni, stawów, ścięgien, ułożenia w przestrzeni, przedsionkiem -zmysłem równowagi), ale też integracją, ale tylko 3 podstawowych odruchów: TOB, STOS i ATOS. Oprócz tego w terapii SI ćwiczy się motorykę dużą, małą - grafomotorykę i artykulacyjną, oraz praksję i kordynację wzrokowo-ruchową. Natomiast sensomotoryka moim zdaniem główny nacisk kładzie na pracę z odruchami - tu aż 8, motorykę dużą i przedsionek na podobnym sprzęcie, ale wprowadza też wiele ćwiczeń z zakresu motoryki małej.
Pracując z dziećmi obserwujemy, że wiele dzieci wymaga pracy z wieloma odruchami, a nie tylko z  trzema, gdyż proces ten u nich nie został jeszcze zakończony i rzutuje na ich dalszy rozwój psychomotoryczny. Dzieki znajomości wszystkich odruchów, my terapeuci możemy lepiej i efektywniej pomagać, a także działać na przyczynę trudności, a nie tylko na objawy. Dzięki sensomotoryce możemy przeprowadzić diagnozę trudności pisania i czytania, trudności szkolnych i trudności emocjonalnych. Mam wiele dzieci, które zakończyły proces terapii metodą integracji sensorycznej i nadal wykazywały trudności z zakresu czytania czy pisania, wykazywały się labilnością emocjonalną, lękami i agresją. Po zastosowaniu ćwiczeń z zakresu sensomotoryki, dzieci płynniej, szybciej pisały i czytały oraz lepiej radziły sobie z obowiązkami szkolnymi oraz ze swoimi emocjami i lękami, a dzieci agresywne i nadpobudliwe stawały się bardziej zrównoważone. Moim zdaniem ten zakres wiedzy jest szczególnie przydatny w pracy z dziećmi z zaburzeniami i dysfunkcjami w rozwoju, którym często współtowarzyszą trudności w zakresie przetwarzania i integracji bodźców wzrokowych, słuchowych, z zakresu koordynacji wzrokowo-ruchowej. W pracy często wykorzystujemy tę wiedzę z powodzeniem także w opóźnionym rozwoju mowy u dzieci niemówiących, nieśmiałych, lękowych, ale także nadpobudliwych, agresywnych, nadwrażliwych sensorycznie. Myślę, że te dwie dziedziny wiedzy świetnie ze sobą korelują i się uzupełniają. Serdecznie polecam."
                                                                               mgr Iwona Garcarz
"Synergia" Gliwice
   psycholog, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta sensomotoryki i SI 
                                                                                      mgr Agnieszka Wentrych
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie
psycholog, terapeuta EEG Biofeedback

 


Przykłady szkoleń dedykowanych realizowanych w ramach projektów naszych klientów:

   Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja
   Śniadeckiego w Gdańsku:

   Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu: "Silna i Odporna Kadra
   Olimpijska, terapeuta biofeedback - kurs zaawansowany".

 

   Instytut Innowacji i Biznesu Magdalena Gołdzińska:
   Przeprowadzenie szkolenia Biofeedback I stopnia w ramach projektu:
   "Promień Nadziei - nowoczesny program rozwoju szkolnictwa    
   specjalnego".

 
   Kompania Piwowarska S.A.:
   Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu EEG-Biofeedback -
   wykłady, testy, trening w ramach projektu: "Kompleksowy program
   rozwoju kadr Kompanii Piwowarskiej".

 
   Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością
   Psychoruchową z siedzibą w Rzeszowie:

   Szkolenia w zakresie Metody Terapii Biofeedback w ramach projektu:
   "Nowatorskie metody pracy z dzieckiem z ADHD".
 
                                                                                    dr hab.inż.
Jolanta Zielińska prof. UP

Katedra Zastosowań Techniki w Diagnozie i Terapii Osób
z Niepełnosprawnością, Instytut Pedagogiki Specjalnej UP w Krakowie"W związku z zakończeniem wdrożenia w moim Ośrodku aparatury do prowadzenia diagnostyki metodą EEG/QEEG, chciałabym podziękować firmie Biomed, w szczególności Robertowi Kozłowskiemu za profesjonalizm i rzetelne podejście do wszystkich problemów wynikłych w trakcie tego procesu.
O wyborze rozwiązań zaproponowanych przez Biomed, zdecydowało przede wszystkim zaawansowanie technologiczne aparatury, zgodność z aktualną wiedzą a także jej rozbudowana funkcjonalność. Wiedza i doświadczenie konsultantów firmy Biomed pozwoliły na skuteczne wdrożenie zakupionej aparatury. Firma Biomed dała poznać się jako rzetelny partner, dobrze wywiązujący się z przyjętych zobowiązań i potrafiący dostosować się i odpowiadać na potrzeby klienta.
Biorąc powyższe pod uwagę, polecam firmę Biomed wszystkim zainteresowanym pragnącym wdrażać innowacyjne rozwiązania."
Dr Anna Rasmus
Centrum Neurotherapeutica, Bydgoszcz
Właściciel - terapeuta"Dziękuję firmie Biomed za przeprowadzenie szkolenia oraz zainstalowanie i wdrożenie w moim Ośrodku aparatury do prowadzenia diagnozy metodą EEG/ QEEG firmy Mitsar. Firma Biomed dobrze wywiązała się z przyjętych zobowiązań. O wyborze systemu Mitsar zaproponowanego przez Biomed zdecydowało przede wszystkim to, że system pracuje zgodnie z aktualną wiedzą w dziedzinie ilościowego EEG, zaawansowanie technologiczne aparatury a także jej rozbudowana funkcjonalność w tym możliwość odwołania się do  normatywnej bazy danych HBI. Wiedza i doświadczenie konsultantów firmy Biomed pozwoliły na skuteczne wdrożenie zakupionej aparatury. 
Polecam firmę Biomed  jako doświadczonego i odpowiedzialnego Partnera."
                                                                                     mgr Henryk Kaźmierczak
Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutyczne "RAF-MED"
pedagog specjalny, neuroterapeuta


 
                                                                                      mgr inż. Anna Konieczka
Dyrektor MOW w Bielicach
dla Chłopców Upośledzonych Umysłowo


Wśród naszych klientów są:

       Akademia Górniczo-Hutnicza:
    Dostawa urządzenia medycznego do badania EEG i QEEG.

 
       Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie:
    Utworzenie i wyposażenie laboratorium badań eksperymentalnych
    biofeedback.

 
    Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach:
    "Dostawa aparatury naukowo-badawczej".

 
    Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu:
    Moduł do wielokanałowej rejestracji i wzmocnienia.

 
    Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie:
    System do neuropsychofizjologicznych badań zaburzeń nastroju w  
    ramach projektu "Depresja-mechanizmy-terapia".

 
    Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu:
    Dostawa systemu do QEEG/EEG/ERP wraz z bazą normatywną QEEG
    dla populacji europejskiej iamerykańskiej oraz aparatem do biofeedback.

 
    Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II:
    Dostawa aparatury do badań psychofizjologicznych.

 
    NAVITA Rehabilitacja Sp. z o.o.
 
    Politechnika Gdańska:
    Sprzęt i oprogramowanie do biopomiarów.

 
    Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:
    Dostawa aparatury EEG/QEEG.

 
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:
    Zestaw aparatury do treningu funkcji poznawczych.

 


 
           Uniwersytet Medyczny w Łodzi:
           Dostawa zestawu aparatury do EEG-Biofeedback.

 
          Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie:
          Dostawa, zamontowanie, zainstalowanie i rozruch
urządzeń naukowych i dydaktycznych.
          Dostawa wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem z systemu badań
          pracy mózgu metodą EEG - kompletne stanowisko do badania mózgu.

 
         Uniwersytet Śląski:
         Zakup i wdrożenie do działania zestawu aparatury do rejestracji i treningu
         metodą biofeedback.

 
        Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu:
        Dostawa aparatury do terapii i treningu biofeedback.

 
        Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie 
        System pomiarowy rejestrujący sygnał EEG i inne wybrane sygnały
        psychofozjologiczne.

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Dostawa aparatury biofeedback do badań w zakresie ergonomii.

 
  Uniwersytet Wrocławski Wydział Psychologii
Dostawa aparatury biofeedabck w celu prowadzenia
na niej badań w jednym z wrocławskich szpitali.

 

 
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa 
  Wydział Psychologii
  
  Dostawa aparatury biofeedback do nowopowstałego laboratorium
metod stosowanych w psychologii.

 


 
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa
  Instytut Ekologii i Bioetyki 

  Dostawa apartury biofeedback do prezentacji studentom na wykładach.

 
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 
  Dostawa aparatury do Metody Warnke.

 
   Akademia Muzyczna w Gdańsku 
   Dostawa aparatury biofeedback do badań naukowych.

 
   Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 
   Dostawa apartury Biofeedback oraz EEG/ QEEG/ ERP.

 

 
   Wyższa Szkoła Nauk
Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu 

   Dostawa aparatury biofeedback.

 

 
   Uniwersytet Rzeszowski - Wydział Medyczny 
   Dostawa aparatury medycznej do nowo powstałego kompleksu
   naukowo- dydaktycznego.

 
   Warszawski Uniwersytet Medyczny
   Dostawa aparatury biofeedback.