QEEG w diagnozie ADHD i planowaniu terapii Biofeedback

Wyszukaj w serwisie

W tym artykule przeczytasz:

  • Co to jest QEEG
  • Jak wykorzystać QEEG w diagnozie ADHD
  • Jak wykorzystać QEEG w planowaniu terapii Biofeedback
  • Jak wykorzystać gotowy skrypt diagnostyczny miniQEEG


Co to jest QEEG?
 

QEEG to badanie diagnostyczne, które dostarcza wiarygodnych markerów dysfunkcji mózgu.wielu badaniach naukowych, jest miarą skuteczności danej terapii w oparciu o zasadę test-retest. 
To bezpieczna i nieinwazyjna metoda, w której zapisy z sensorów EEG są analizowane ilościowo przez specjalistyczne programy. Uzyskane wyniki są porównywane z bazą normatywną zawierającą zapisy osób zdrowych w danej grupie wiekowej.
 

Zastosowanie QEEG w diagnozie ADHD
 

QEEG jest skuteczną metodą stosowaną przy diagnozowaniu ADHD (86% przy 1 SD). W tym zaburzeniu w zapisie EEG obserwujemy najczęściej nadmiar fal wolnych theta i niskie potencjały fal szybkich beta (18–20 Hz) w obszarze płatów czołowych i centralnych, odpowiedzialnych za funkcje uwagi. Badania naukowe potwierdzają, że im wyższy jest stosunek theta/beta, tym większe są problemy z uwagą.
Wyniki badań 
QEEG pozwalają z prawie 90% pewnością odróżnić zapis osoby dobrze funkcjonującej od osoby z zaburzeniami charakterystycznymi dla ADHD.
 

Jak zaplanować terapię Biofeedback w oparciu o miniQEEG? 

 
Badanie pełnoczepkowe QEEG to jednoczesny pomiar z 19 kanałów, ale również pomiar z dwóch punktów może dostarczyć terapeucie wielu cennych informacji potrzebnych do planowania terapii EEG-Biofeedback. Diagnostyka 2-kanałowa jest bardziej precyzyjna niż badanie 1-kanałowe. Badanie miniQEEG umożliwia zaobserwowanie asymetrii amplitudowej w dowolnym paśmie częstotliwości między lewą i prawą półkulą. Można zauważyć ewentualną dysharmonię w funkcjonowaniu obu półkul. Badanie to jest bardzo przydatne przy planowaniu treningu EEG-Biofeedback, ponieważ wskazuje, w których punktach należy wzmacniać lub hamować określone pasma częstotliwości.

Przeprowadzone badanie miniQEEG umożliwia weryfikację niektórych zaburzeń, dla których są już potwierdzone naukowo, charakterystyczne wzorce fal, np. nieprawidłowe fale wolne w lewej półkuli mózgowej (u osób praworęcznych), które wskazują na występowanie dysleksji. Co za tym idzie, takie urządzenie umożliwia podjęcie terapii z wykorzystaniem treningu EEG-Biofeedback w odpowiedniej lokalizacji elektrod i w odpowiednim zakresie częstotliwości. 
 
Badanie mini QEEG
 

W przypadku posiadania aparatury Infiniti można wykonywać diagnostykę 2-kanałową miniQEEG, jeśli zestaw zostanie rozbudowany o akcesoria do diagnostyki 2-kanałowej.
 
W zależności od posiadanego kodera należy dokupić:
  • czujnik EEG-Z (tylko dla kodera pięcio-, ośmio- i dziesięciokanałowego, natomiast ProComp 2 ma czujnik wbudowany na kanale A);
  • komplet elektrod ze złączem DIN 79 cm;
  • zestaw przewodów do diagnozy 2-kanałowej.

 

Gotowy skrypt diagnostyczny – miniQEEG
 

Umożliwia pomiar z 9 punktów na skórze głowy. Najpierw wykonujemy pomiar w parach elektrod w punktach FzPz; C3-C4; F3F4; P3–P4 (według systemu 1020), a następnie pomiar w punkcie Cz.
Każdy pomiar jest przeprowadzany po 60 sekundach i – w zależności od potrzeb diagnozowania - można wykonać go przy oczach otwartych w spoczynku lub koncentracji na zadaniu albo przy oczach zamkniętych. Przed każdą aktywnością uruchamiany jest ekran, który umożliwia pomiar impedancji dla każdej pary, dzięki temu mamy pewność, że uzyskane wyniki nie są zafałszowane.
Ekrany są przygotowane według niżej prezentowanego schematu:
 
Badanie miniQEEG