PROCEDURY TRENINGOWE
Wyszukaj w serwisie

Trening uwagi – Reakcje na bodźce wzrokowe REVE

Jest to ćwiczenie szybkości i dokładności reagowania – zarówno prostego, jak i tzw. wielokrotnego wyboru – na bodźce wzrokowe.Przyjmuje się, że chory powinien rozumieć i samodzielnie wykonywać proste instrukcje.
Z boku ekranu są pokazywane znaki drogowe. Następnie przedstawiony jest klawisz panelu systemu RehaCom, który pacjent powinien nacisnąć, gdy znak drogowy pojawi się na środku ekranu. Zatem ćwiczona jest tu równocześnie uwaga i pamięć.
Do ćwiczeń wybrano bodźce znane z codziennego życia (znaki drogowe).

Są dostępne trzy typy zadań, a w każdym zadaniu 4 lub 6 poziomów trudności:
 • typ 1 – kolejny znak pojawia się tylko po zareagowaniu na poprzedni (6 poziomów trudności);
 • typ 2 – ustalony jest przedział czasu między bodźcami (4 poziomy);
 • typ 3 – przedział czasu między bodźcami zmienia się w sposób dostosowujący się do reakcji chorego. Po prawidłowej jest krótszy i odwrotnie (6 poziomów).
Przy zachowaniu wymienionych wskazań można szybko przewidywać dobre rezultaty reedukacji, ponieważ pacjent ćwiczy swoją określoną dysfunkcję.

Materiał ćwiczeniowy składa się z rzeczywistych znaków drogowych. W fazie uczenia się choremu prezentowane są rysunki z bodźcami (znaki drogowe) i odpowiednie klucze do reagowania. Naciskając klawisz OK pacjent może samodzielnie zakończyć fazę uczenia się i przystąpić do właściwego ćwiczenia.
Na przedstawiane znaki trzeba reagować jak najszybciej, w przewidzianym czasie. Na wyższych poziomach trudności są też pokazywane nieprawidłowe znaki, na które nie należy reagować.
Są dostępne trzy poziomy trudności.

Możliwość zakupu licencji na 1 rok lub 7 lat.
Program ćwiczeń jest odpowiedni dla pacjentów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, dorosłych i dzieci powyżej 11 lat.

Wskazania:
 • osłabiona szybkość reagowania wynikająca z zaburzeń pracy ośrodkowego układu nerwowego;
 • uogólniona patologia mózgowa;
 • uszkodzenia czołowe i przedczołowe;
 • otępienia;
 • urazy mózgu;
 • udary mózgu;
 • guzy mózgu;
 • zaburzenia uwagi i koncentracji;
 • rozlane uszkodzenia mózgowe;
 • zatrucia;
 • choroba alkoholowa;
 • ogniskowa patologia prawej półkuli, szczególnie okolic ciemieniowych;
 • ADD;
 • ADHD;
 • trudności w nauce.