tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
e-mail: centrum@biomed.org.pl

PROCEDURY TRENINGOWE
Wyszukaj w serwisie

Trening uwagi – Operacje 2-wymiarowe VRO1

Operacje 2-wymiarowe VRO1 to trening umiejętności umiejscawiania obiektów na płaszczyźnie.Zadanie pacjenta polega na odnalezieniu na matrycy takiego jej komponentu (obrazka), który po obróceniu będzie odpowiadał „obrazkowi porównawczemu”.
Na ekranie wyświetlane są różne obiekty, które należy porównać z elementem wzorcowym. Osoba trenująca ma za zadanie odnaleźć i wskazać obiekt dokładnie odpowiadający wzorcowi.
Operacje 2-wymiarowe i orientacja w przestrzeni polegają na dostrzeżeniu umiejscowienia w przestrzeni oraz obracaniu obiektów, tak aby dopasować właściwy obraz do wzorcowego. Są to jedne z najbardziej złożonych funkcji poznawczych. Dlatego też uwaga (umiejętność skupienia uwagi) stanowi punkt wyjściowy dla tego treningu.
Wraz ze wzrostem poziomu trudności wzrasta liczba wyświetlanych figur. Dodatkowo pojawia się coraz więcej podobnych figur. Stąd też od trenującego wymagana jest coraz większa zdolność do rozróźniania podobnych figur.

Materiał do ćwiczeń na ekranie komputera stanowią figury geometryczne takie jak koła, kwadraty, wielokąty itp.

Możliwość zakupu licencji na 1 rok lub 7 lat.

Program ćwiczeń jest odpowiedni dla pacjentów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, dorosłych i dzieci powyżej 11 lat.

Wskazania:
 • zespół połowiczego zaniedbywania pola widzenia;
 • obniżenie lub utrata umiejętności umiejscowienia obiektów na płaszczyżnie;
 • obniżenie lub utrata zdolności wzrokowo-konstrukcyjnych;
 • obniżenie lub utrata orientacji przestrzennej;
 • uszkodzenie prawej półkuli mózgu;
 • obrażenia oraz uszkodzenie płatów czołowych;
 • zaburzenia uwagi i koncentracji;
 • urazy mózgu;
 • udary mózgu;
 • uogólnione zaburzenia mózgu;
 • choroba alkoholowa;
 • zatrucia;
 • trening i podnoszenie zdolności uwagi i koncentracji;
 • ADD;
 • ADHD;
 • trudności w nauce.


Test nie jest odpowiedni dla osób ze stwierdzonymi znacznymi zaburzeniami uwagi oraz ze znacznym osłabieniem intelektualnym.