tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
e-mail: centrum@biomed.org.pl

PROCEDURY TRENINGOWE
Wyszukaj w serwisie

Trening uwagi – Czujność VIGI

Podczas tego treningu ćwiczona jest zdolność utrzymywania uwagi przez dłuższy okres przy ograniczonym czasie reagowania na bodźce.Ćwiczenie jest bardzo proste. Od chorego wymagana jest przede wszystkim umiejętność wzrokowego różnicowania bodźców.
Przesuwające się przedmioty mają być porównywane z jednym lub kilkoma przedmiotami-wzorami.
Chory powinien odszukać te przedmioty, które nie są identyczne (czyli „nieprawidłowe”).

Jest dostępnych 15 poziomów trudności. Ich stopień wzrasta według następujących parametrów:
 • liczba różniących się („nieprawidłowych”) przedmiotów;
 • liczba różniących się elementów;
 • liczba eksponowanych przedmiotów oraz stopień ich złożoności.
Pierwsze wyniki badań przedstawił Beckers i współpracownicy w 1992 roku. Dotyczyły one pacjentów po urazie mózgu, z zaburzeniami czujności, uwagi i deficytami pamięci. Po sześciotygodniowym okresie codziennych ćwiczeń za pomocą programów „Czujność uwagi” i „Uwaga i koncentracja" zanotowano znaczne funkcjonalne efekty uczenia się u poszczególnych chorych oraz wyraźną poprawę osiągnięć w standardowych testach.
Według ustalonej zasady na ekranie przedstawiane są konkretne przedmioty (np. pralka, lodówka itp.) lub figury abstrakcyjne.

Możliwość zakupu licencji na 1 rok lub 7 lat.
Program ćwiczeń jest odpowiedni dla pacjentów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, dorosłych i dzieci powyżej 11 lat.

Wskazania:
 • wszystkie zaburzenia utrzymywania ciągłej uwagi, niezależnie od ich etiologii i genezy;
 • rozlane uszkodzenia mózgu;
 • zatrucia;
 • choroba alkoholowa;
 • ogniskowa patologia prawej półkuli, szczególnie okolic ciemieniowych;
 • ADD;
 • ADHD;
 • trudności w nauce.