PROCEDURY TRENINGOWE
Wyszukaj w serwisie

Trening pola widzenia – Eksploracja wzrokowa EXPL

Procedura tego zadania wykorzystuje wolne, sekwencyjne wyszukiwanie obiektów, które muszą być precyzyjnie zinterpretowane i zanalizowane.Obiekty umieszczone w wierszach i kolumnach zostały podzielone we wcześniej ustalony sposób. Pacjent przeszukuje wzrokiem przedstawioną planszę, używając okrągłego kursora, którego wielkość odpowiada wielkości pojedynczych figur przedstawionych na planszy. W ten sposób kontrolowana jest eksploracja wzrokowa pacjenta. Za każdym razem, gdy pacjent odnajdzie zapamiętany obiekt, powinien nacisnąć przycisk OK na panelu.

Trening EXPL ma 30 różnych poziomów trudności. Poszczególne poziomy trudności różnią się:
 • liczbą wierszy i odległością między nimi;
 • szerokością pola eksploracji (liczba kolumn i odległość między nimi);
 • stopniem trudności rozpoznawania symboli;
 • odległością między rozpoznawanymi symbolami;
 • rozmiarem i jasnością kursora.
Dodatkowo można zmodyfikować szybkość poruszania się kursora. Może ustawić to terapeuta w menu programu RehaCom, tak aby dostosować tę szybkość do indywidualnych potrzeb pacjenta.
Chory powinien być w stanie naciskać duże klawisze panelu RehaCom.
Materiałem do ćwiczeń są między innymi kwadraty, trójkąty, kółka, gwiazdki – są to obiekty wykorzystywane w treningu EXPL.
 
Możliwość zakupu licencji na 1 rok lub 7 lat.
Program ćwiczeń jest odpowiedni dla pacjentów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, dorosłych i dzieci powyżej 8 lat.

Wskazania:
 • ograniczone, jednorodne pole widzenia (zaburzenia wzrokowej penetracji połowy pola widzenia występują często przy rozległych udarach mózgowych w zakresie unaczynienia tętnicy środkowej lub tylnej);
 • problemy ze wzrokową eksploracją pola widzenia spowodowane jednostronnym pomijaniem;
 • syndrom Balinta oraz kombinacja kilku tego typu zaburzeń (będących rezultatem uszkodzenia mózgu);
 • zaburzenia mowy;
 • zaburzenia w zdolności rozumienia słów;
 • uogólnione organiczne choroby i uszkodzenia mózgu;
 • zaburzenia czynnościowe;
 • uogólniona patologia mózgu (w otępieniu, zatruciach, chorobie alkoholowej);
 • guzy mózgu;
 • zaburzenia uwagi i koncentracji;
 • urazy mózgu;
 • udary mózgu;
 • trening i podnoszenie zdolności uwagi i koncentracji;
 • ADD, ADHD i trudności w nauce.

Przeciwskazania:
 • silne wadami wzroku.
 • poważne zaburzenia pamięci (niezdolność zapamiętania zasad rozwiązywania zadania) ograniczają sukces rehabilitacji.