tel. (71) 336 10 36, 693-396-774
fax. (71) 757 51 16
e-mail: centrum@biomed.org.pl

PROCEDURY TRENINGOWE

Wyszukaj w serwisie
Procedury treningowe pozwalają poprawić sprawność psychiczną i fizyczną u pacjentów z dysfunkcjami poznawczymi spowodowanymi różnymi przyczynami. Cel ten został osiągnięty przez opracowanie przyjaznych dla użytkownika specjalnych ćwiczeń, zaczynając od prostych zadań i przechodząc do złożonych, oraz dostosowanie trudności treningu do bieżących możliwości pacjenta. W ten sposób osiąga się maksymalną motywację do pracy. Kiedy pacjent prawidłowo rozwiąże zadanie, dostaje pozytywną informację zwrotną. Jeśli popełni błąd, otrzymuje pomoc i informacje dodatkowe. Jest to koncepcja zgodna z zasadami psychologii uczenia się.
Każda procedura w programie zawiera opis teoretyczny danej funkcji, wskazuje na grupy pacjentów dla niej, zawiera informacje o sposobach sygnalizacji postępów oraz wskazówki analizy wyników i doboru optymalnej terapii na podstawie uzyskanych wyników.
Dostępnych jest 25 zróżnicowanych tematycznie procedur treningowych w obszarze:
  • uwagi
  • pamięci
  • funkcji wykonawczych
  • pola widzenia
  • koordynacji wzrokowo-ruchowej
Trening uwagi – Reakcja na bodźce akustyczne i wzrokowe ALTA

Trening uwagi – Reakcja na bodźce akustyczne i wzrokowe ALTA

Celem treningu jest poprawa czasu i precyzji reakcji na sygnały akustyczne i wzrokowe.
Czytaj dalej
Trening uwagi – Reakcje na  bodźce wzrokowe REVE

Trening uwagi – Reakcje na bodźce wzrokowe REVE

Jest to ćwiczenie szybkości i dokładności reagowania – zarówno prostego, jak i tzw. wielokrotnego wyboru – na bodźce wzrokowe.
Czytaj dalej
Trening uwagi - Zdolność reagowania REA1

Trening uwagi - Zdolność reagowania REA1

Moduł REA1 ukierunkowany jest na poprawę czasu i dokładności reakcji na bodźce wizualne i dźwiękowe. Moduł zawiera zróżnicowane zadania, od reakcji prostych, aż po reakcje złożone.
Czytaj dalej
Trening uwagi – Operacje przestrzenne RAUM

Trening uwagi – Operacje przestrzenne RAUM

Moduł RAUM umożliwia trening percepcji przestrzennej (jedno- i dwuwymiarowej) w następujących aspektach:
  • ocena pozycji i nachylenia,
  • ocena zależności i kierunków prezentowanych obiektów.
Czytaj dalej
Trening uwagi – Operacje 2-wymiarowe VRO1

Trening uwagi – Operacje 2-wymiarowe VRO1

Operacje 2-wymiarowe VRO1 to trening umiejętności umiejscawiania obiektów na płaszczyźnie.
Czytaj dalej
Trening uwagi – Operacje przestrzenne 3D RO3D

Trening uwagi – Operacje przestrzenne 3D RO3D

Moduł RO3D wspiera trening świadomości przestrzennej i uwagi. 
Czytaj dalej
Trening uwagi – Rekonstrukcja wizualna KONS

Trening uwagi – Rekonstrukcja wizualna KONS

Program służy do ćwiczenia wzrokowej rekonstrukcji konkretnych obrazów. 
Czytaj dalej
Trening uwagi – Koncentracja uwagi AUFM

Trening uwagi – Koncentracja uwagi AUFM

Ćwiczenie jest oparte na metodzie porównywania wzorów.
Czytaj dalej
Trening uwagi – Podzielność uwagi GEAU1

Trening uwagi – Podzielność uwagi GEAU1

To ćwiczenie jest przeznaczone przede wszystkim dla pacjentów z zaburzeniami uwagi.
Czytaj dalej
Trening uwagi – Podzielność uwagi GEAU 2

Trening uwagi – Podzielność uwagi GEAU 2

Moduł GEAU 2 został opracowany w celu treningu uwagi. 
Czytaj dalej
Trening pamięci – Pamięć robocza WOME

Trening pamięci – Pamięć robocza WOME

Moduł WOME wspiera trening umięjętności zapamiętywania i wykorzystywania informacji.
Czytaj dalej
Trening pamięci – Pamięć topologiczna MEMO

Trening pamięci – Pamięć topologiczna MEMO

Trening pamięci MEMO jest ćwiczeniem pamięci topograficznej.
Czytaj dalej
Trening pamięci – Zapamiętywanie twarzy GESI

Trening pamięci – Zapamiętywanie twarzy GESI

Trening pamięci twarzy GESI to ćwiczenie rozpoznawania twarzy i dopasowywania ich na różnych poziomach trudności do imion i zawodów.
Czytaj dalej
Trening pamięci – Zapamiętywanie słów WORT

Trening pamięci – Zapamiętywanie słów WORT

Trening pamięci WORT to ćwiczenie zdolności rozpoznawania pojedynczych słów.
Czytaj dalej
Trening pamięci – Zapamiętywanie obrazów BILD

Trening pamięci – Zapamiętywanie obrazów BILD

W tym treningu ćwiczona jest pamięć bezsłowna oraz słowna (pamięć operacyjna). Chory ma za zadanie zapamiętać obrazki z konkretnymi przedmiotami, które można opisać słownie.
Czytaj dalej
Trening pamięci – Zamiętywanie informacji VERB

Trening pamięci – Zamiętywanie informacji VERB

Moduł VERB wspiera trening pamięci krótkotrwałej. Pacjentowi wyświetlane są któtkie historie, których szczegóły trenujący musi zapamiętać. 
Czytaj dalej
Trening funkcji wykonawczych – Zakupy EINK

Trening funkcji wykonawczych – Zakupy EINK

Program umożliwia ćwiczenie codziennej sytuacji, mianowicie robienia zakupów w dużym sklepie. Wszystkie konieczne w takich okolicznościach czynności są przedstawione bardzo realistycznie. 
Czytaj dalej
Trening funkcji wykonawczych Planowanie PLAN

Trening funkcji wykonawczych Planowanie PLAN

Moduł PLAN to trening funkcji wykonawczych związanych z codziennym funkcjonowaniem pacjenta i odnoszący się do życia codziennego. 
Czytaj dalej
Trening funkcji wykonawczych – Myślenie logiczne LODE

Trening funkcji wykonawczych – Myślenie logiczne LODE

Ćwiczenie ma na celu usprawnienie logicznego myślenia (wnioskowania). Pacjent ma za zadanie wstawić prawidłowy element do kolumny symboli ułożonych według pewnej zasady logicznej.
Czytaj dalej
Trening funkcji wykonawczych – Porównanie i obliczenia CALC

Trening funkcji wykonawczych – Porównanie i obliczenia CALC

Moduł CALC wspiera klientów w treningu umiejętności arytmetycznych, które są niezbędne w realizacji codziennych zadań. 
Czytaj dalej
Trening pola widzenia – Trening sakadowy SAKA

Trening pola widzenia – Trening sakadowy SAKA

Jest to ćwiczenie wzrokowej eksploracji pola widzenia.
Czytaj dalej
Trening pola widzenia – Eksploracja wzrokowa EXPL

Trening pola widzenia – Eksploracja wzrokowa EXPL

Procedura tego zadania wykorzystuje wolne, sekwencyjne wyszukiwanie obiektów, które muszą być precyzyjnie zinterpretowane i zanalizowane.
Czytaj dalej
Trening koordynacji wzrokowo-ruchowej WISO

Trening koordynacji wzrokowo-ruchowej WISO

Jest to ćwiczenie przeznaczone do treningu i rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej. 
Czytaj dalej