tel. (71) 336 10 36, 693-396-774
fax. (71) 757 51 16
e-mail: centrum@biomed.org.pl

PANEL REHABILITANTA Z PROGRAMEM ZARZĄDZAJĄCYM
Wyszukaj w serwisie

Panel rehabilitanta z programem zarządzającym

Do celów terapii wspomaganej komputerowo, klawiatura nie jest optymalnym urządzeniem wejściowym Dlatego opracowano specjalny ergonomiczny panel, który zapewnia komfortową pracę z systemem nawet tym osobom, które nie miały dotychczas styczności z komputerem. Duże i wytrzymałe przyciski zapewniają bezpieczną i komfortową pracę, nawet w przypadku ograniczonej zdolności ruchowej rąk.

Panel rehabilitanta ma klawisze rozmieszczone na dużej powierzchni i jest bardzo wytrzymały, co umożliwia wygodną obsługę także pacjentom niesprawnym lub ze znacznym upośledzeniem rąk (przystosowany do obsługi stopami).
Pacjenci szybko przystosowują się do ergonomicznego panelu RehaCom. Ma on atrakcyjny wygląd i nie przypomina klawiatury komputera.
 

Wszystkie używane elementy i zadania są jasno opisane, dialogi na ekranie zrozumiałe. Chory może z przyjemnością i bez obaw pracować z programem.
Kiedy pacjent prawidłowo rozwiąże zadanie, dostaje pozytywną informację zwrotną. Jeśli popełni błąd, otrzymuje pomoc i informacje dodatkowe. Jest to idea zgodna z zasadami psychologii uczenia się. Na koniec sesji, pacjent może poznać swoje osiągnięcia przedstawione na wykresie.
System RehaCom informuje terapeutę w sposób jasny i szczegółowy o realizacji programu ćwiczeń w trakcie bieżącej i poprzednich sesji.
Funkcja „Ocena” umożliwia dostęp do bardziej szczegółowych informacji (np. liczba nieprawidłowych bądź opuszczonych odpowiedzi, czas reagowania itp.).
 
Program zarządzający jest przyjazny zarówno dla terapeuty, jak i pacjenta. Umożliwia zapisywanie, przeglądanie i tworzenie raportów z przeprowadzonych treningów.
 

Główne cechy programu zarządzającego:
 • polska wersja językowa
 • pomoc techniczna i merytoryczna w Polsce
 • podręcznik i instrukcja w języku polskim (programowanie, sprzęt, instalacja)
 • liczne treningi o określonym przeznaczeniu i różnym stopniu trudności
 • tworzenie zestawów treningowych dla konkretnego pacjenta oraz dla grupy zespołów zaburzeń (np. trening dla pacjentów z zaburzeniami pamięci)
 • tworzenie bazy danych pacjentów, prowadzenie kartoteki pacjenta z jego danymi osobowymi, zestawem procedur treningowych
 • opcja rozliczeń z instytucją pokrywającą koszty leczenia (np. Kasą Chorych). Informacje dotyczące ubezpieczonego oraz płatnika drukowane ze zbiorczymi wynikami w raporcie postępów, który stanowi podstawę refundacji kosztów leczenia
 • analiza wyników treningu: wykres postępów pacjenta, na podstawie którego, po zakończonym treningu, terapeuta może przeanalizować z pacjentem uzyskane wyniki. Wyniki dla dzieci prezentowane są w formie „uśmieszków”
 • dodatkowa opcja osobnych wyników dla terapeuty
 • drukowanie uzyskanych wyników.
System RehaCom jest objęty 24-miesięczną gwarancją.
Instalacji dokonuje serwisant Biomed na komputerze klienta lub komputerze dostarczonym przez Biomed.

Wymagania sprzętowe:
 • komputer stacjonarny lub laptop z procesorem Pentium lub kompatybilnym (np. Celeron, Athlon, Duron), 500 MHz lub szybszy
 • co najmniej 500 MB pamięci RAM
 • co najmniej 200 MB wolnego miejsca na dysku
 • porty USB 2.0 (co najmniej 3 wolne) oraz port szeregowy (COM) w przypadku urządzenia PP-Hw
 • karta graficzna
 • karta dźwiękowa
 • CD ROM
 • system operacyjny Windows 2000, XP, Vista (32-bitowy)
 • monitor: prawidłowe warunki testowania zapewnia 17- lub 19-calowy monitor kolorowy o ustawionej rozdzielczości 1024 x 768 i częstotliwości odświeżania obrazu co najmniej 75 Hz. W przypadku planowania użycia monitora typu LCD, należy sprawdzić, czy spełnia wymagania niektórych testów psychologicznych
 • dowolna drukarka.
Treningi metodą RehaCom są wskazane dla dzieci i dorosłych, u których występują zaburzenia funkcji poznawczych spowodowanych ogniskowym lub uogólnionym uszkodzeniem mózgu:
 • zaburzenia pamięci słownej i bezsłownej
 • zaburzenia uwagi i koncentracji
 • zaburzenia logicznego myślenia
 • zaburzenia percepcji i kojarzenia
 • zaburzenia pamięci i rozpoznawania twarzy
 • zaburzenia czasu reakcji
 • zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • zaburzenia funkcji planowania
 • zaburzenia funkcji poznawczych po udarze i wylewie.
Metoda jest również polecana dla dzieci z ADD, ADHD i trudnościami w nauce.