OPROGRAMOWANIE W METODZIE WARNKEGO
Wyszukaj w serwisie

MediTOOLS – wersja Full

Wersja oprogramowania MediTOOLs Light umożliwia automatyczne pobieranie wyników pacjentów z testów i treningów.

Funkcjonalność MediTOOLs Full w zakresie obsługi bazy danych oraz możliwości generowania raportów w odniesieniu do wartości normatywnych jest taka sama jak w wersji Light. Główną cechą odróżniającą obie wersje jest sposób wprowadzania wyników pacjenta. W wersji Full oprogramowania wyniki są automatycznie importowane z karty pamięci.
Funkcjonalności oprogramowania MediTOOLs Full:
  • raport graficzny testu wszystkich ośmiu funkcji w jednym dokumencie
  • raport graficzny postępów w zakresie wszystkich ośmiu funkcji w jednym dokumencie
  • baza danych dla wielu trenerów.