tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
e-mail: centrum@biomed.org.pl

OPROGRAMOWANIE
Wyszukaj w serwisie

MediTools – wersja Light

Oprogramowanie MediTools umożliwia prowadzenie dokumentacji medycznej oraz analizę efektywności przetwarzania na poziomie centralnym. Uzyskane wyniki prezentowane są w formie  statystyk, wykresów oraz raportów opisowych (opinia), w której dane są porównywane z wartościami odniesienia i docelowymi.
Funkcjonalność bazy danych oraz możliwości generowania raportów w odniesieniu do wartości normatywnych są takie same w wersjach Light i Full.

MediTools to nowatorski program do gromadzenia i przetwarzania danych. Może być bardzo przydatny w analizie danych zebranych przy użyciu urządzeń A4Lab - Brain Audiometr oraz A4Lab - Alpha Trainer.
 
Program MediTools udostępnia szereg funkcji, które nie tylko ułatwiają podsumowanie wyników testowych, ale także przyspieszają opracowanie tekstowe i graficzne raportów przeznaczonych dla rodziców lub nauczycieli:
 • zarządzanie danymi pacjentów – korzystając z dobrze znanej z systemu Windows struktury drzewa katalogów, w programie MediTools można zarządzać niemal nieograniczoną liczbą pacjentów. Wszystkie wyniki testów, raporty oraz inne dane są przechowywane w porządku chronologicznym. Dane można tworzyć bezpośrednio w programie, wypełniając specjalne karty pacjentów, lub importować bezpośrednio z kart pamięci służących do testowania Metodą Warnkego.
 • menedżer urządzeń – profesjonalne urządzenia testowe do obsługiwania metody Warnkego
  (A4Lab - Brain Audiometr oraz A4Lab - Alpha Trainer) mogą przesyłać dane do programu MediTools w celu ich przechowywania, dalszej analizy lub tworzenia szczegółowych opinii i raportów.
  Na specjalnie zaprojektowanych wykresach można porównywać ze sobą poszczególne sesje diagnostyczne oraz treningowe.
 • szablony raportówpisanie raportów medycznych, podsumowań i opinii pochłania zazwyczaj bardzo dużo czasu. Program MediTools może zredukować ten czas do kilku minut. Narzędzie do raportowania automatycznie tworzy raporty tekstowe z wykorzystaniem gotowych szablonów. Program pobiera wyniki testów pacjenta i wstawia je w odpowiednie miejsca w tekście raportu, więc przygotowanie tekst wymaga jednego kliknięcia myszą. Później wystarczy tekst uzupełnić lub poprawić stosownie do potrzeb i raport jest gotowy do druku.
Zastosowanie w diagnozie i treningu metodą Warnkego:
 • przesyłanie danych do programu MediTools; 
 • analiza danych;
 • tworzenie szczegółowych opinii i raportów;
 • przechowywanie danych w komputerze;
 • porównywanie ze sobą poszczególnych sesji diagnostycznych oraz treningowych;
 • automatyczne tworzenie raportów tekstowych z wykorzystaniem gotowych szablonów.