tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
e-mail: centrum@biomed.org.pl

OPROGRAMOWANIE
Wyszukaj w serwisie

MediTools – wersja Full

Główną cechą odróżniająca obie wersje jest sposób wprowadzania wyników pacjenta z testów i treningów.
W wersji Full wyniki są automatycznie importowane z karty pamięci, a w wersji Light należy je wprowadzić ręcznie.

Funkcjonalność wersji Full w zakresie obsługi bazy danych oraz możliwości generowania raportów w odniesieniu do wartości normatywnych jest taka sama w wersji Light.
Główną cechą odróżniająca obie wersje jest sposób wprowadzania wyników pacjenta z testów i treningów. W wersji Full wyniki są automatycznie importowane z karty pamięci, a w wersji Light należy je wprowadzić ręcznie.

Zalety wersji Full:
 • analiza trendu –  prezentacja wyników ze wszystkich testów w postaci graficznej (również dla każdej funkcji osobno), uśredniony czas reakcji przedstawiony w raporcie graficznym linią przerywaną;
 • analiza graficzna –  wyniki w formie graficznej mogą być wyświetlane w widoku liniowym bądź quasi-logarytmicznym (w formie linii prostej; ułatwia to rozpoznawanie odchyleń);
 • wyświetlanie wartości granicznych w protokole z testu dla wartości referencyjnej (normatywnej) i wartości docelowej;
 • rozszerzenie zakresu danych referencyjnych: do wieku 99 lat;
 • eksport wyników do programu Excel.
Zastosowanie w diagnozie i treningu Metodą Warnkego
 • możliwość przesyłania danych do programu MediTOOLs 
 • analiza danych
 • tworzenia szczegółowych opinii i raportów.
 • przechowywanie danych w komputerze,
 • porównywanie poszczególnych sesji diagnostycznych oraz treningowych pomiędzy sobą
 • automatyczne tworzenie raportów tekstowych z wykorzystaniem gotowych szablonów